Žalioji gamtos pamoka „Atgimimo“ mokykloje

Lapkričio 23-oji diena mūsų mokykloje buvo iš tiesų neįprasta. Sulaukėme JUC tarptautinio projekto dalyvių, net 30 jaunųjų mokytojų, kurie vedė pamokas 6-7-8 klasių mokiniams. Paminėta ir labai svarbi Lietuvos kariuomenės 100-ečio diena, taigi dalis mokinių dalyvavo iškilmingame minėjime prie Mergelių akių memorialo, mokykloje organizuotos šiai progai skirtos istorijos pamokos. Dvi 7-os klasės dalyvavo išvažiuojamosiose pamokose KTU Informatikos fakultete, o mes su mažesniaisiais, penktokais, „Žaliojoje gamtos pamokoje“ sulaukėme svečio. Penktokų mokytoju tapo Metelių regioninio parko Lankytojų centro administratorius, gamtininkas Artūras Pečkys.

„Žaliojoje gamtos pamokoje“ penktokų mokytoju tapo Metelių regioninio parko Lankytojų centro administratorius, gamtininkas A. Pečkys/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

 

Pamoka prasidėjo unikaliu balinio vėžlio (lot. Emys  orbicularis) drožinio demonstravimu. Vaikai patikėjo, kad šis meno šedevras – tikras žiemos miegu užmigęs vėžlys. Penktokai jį apžiūrinėjo, stebėjosi, fotografavo ir niekaip negalėjo patikėti, kad jis išdrožtas iš medžio. Gamtininkas papasakojo, kad šie gyvūnai Lietuvoje atsirado prieš penkis tūkstančius metų ir gyvena iki šiol. Jiems išsaugoti reikalinga labai švari aplinka.

Nurimus vaikų emocijoms, naujasis mokytojas pristatė saugomas Lietuvos teritorijas. Mokiniai išsiaiškino rezervato, nacionalinio parko, draustinio sąvokas. Vėliau laukė labai rimta ir įdomi užduotis, pasiskirsčius grupelėmis – kiekviena grupė turėjo sukurti savo saugomą teritoriją. Tai nebuvo lengva penktokams, nes prireikė istorijos, geografijos, matematikos ir kitų dalykų žinių. Kuriamoje saugomoje teritorijoje privalėjo būti piliakalniai, rekreacinės zonos, stovyklavietės, dviračių takai, kaimo turizmo sodybos, pažintiniai takai, apžvalgos bokštai ir net ekologiniai laukai. Kiekvieną saugomą teritoriją būtinai reikėjo „apželdinti“ augalais ir joje „apgyvendinti“ gyvūnus. Tad mokiniai ieškojo informacijos, naudodamiesi įvairiais šaltiniais, susidomėję vartė papildomą literatūrą, kurią atsivežė pats gamtininkas A. Pečkys. Buvo smagu matyti vaikų entuziazmą ir gražius bendro darbo vaisius.

„Žalioji pamoka“ buvo naudinga tuo, kad žingeidūs penktokai susipažino su Lietuvos augmenija ir gyvūnija, saugomų teritorijų ženklais, patys grupelėse susikūrė savo improvizuotą saugomą teritoriją. Gamtininkas liko maloniai nustebintas, kai mokiniai pasakojo, jog jie, pabuvoję miške su šeima ar draugais, niekuomet nepalieka šiukšlių, o parsineša jas į namus ir išrūšiuoja. Belieka pasidžiaugti atsakinga augančiąja karta. Juk švari aplinka – būtina sąlyga išlikti ir baliniam vėžliui.

Netradicinė gamtos pamoka pasibaigė. Išeidami iš jos, mokiniai džiaugėsi ir dėkojo. Džiaugiausi ir aš, nes manau, kad mūsų mokykloje auga nauja gamtos mylėtojų karta. Su naujuoju mokytoju dar neatsisveikinome – pavasarį laukia daug įdomių dalykų Metelių regioniniame parke, į kurį vyksime visi kartu.

 

Eleonora Čepulienė,

„Atgimimo“ mokyklos biologijos mokytoja metodininkė