Lietuvos kariuomenės 100-metį drauge paminėjo „Saulės“ mokyklos bendruomenė ir KASP Dainavos apygardos kariai savanoriai

Lapkričio 23-ąją Lietuvos kariuomenė šventė atkūrimo šimtmetį. Lietuvos kariuomenės diena artima ir mums, nes „Saulės“ pagrindinė mokykla ir KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 109-osios kuopos kariai savanoriai bendradarbiauja jau kelerius metus: vykdo bendras veiklas, organizuoja įvairias išvykas ir veiklas mokiniams, jie jau tapo atsakingais pagalbininkais, galinčiais paįvairinti ugdomąjį procesą.

Visos dienos veiklas vainikavo baigiamasis renginys mokyklos aktų salėje, kuriame buvo pasveikinti ir pagerbti Lietuvos kariuomenės atstovai, apdovanoti mokykloje surengto mokinių piešinių konkurso „Lietuvos karys“ nugalėtojai/Donato Savulionio nuotrauka

 

Lietuvos kariuomenės atkūrimo šventės išvakarėse mokykloje viešėję dvidešimt karių savanorių organizavo mokiniams įvairius praktinius užsiėmimus: pasakojo apie kariuomenės ginklus, jų specifines savybes, leido mokiniams juos laikyti rankose. Pastaroji veikla, ko gero, mokiniams buvo pati patraukliausia, įdomiausia, nes daugelis berniukų ir mergaičių labai jais domėjosi, juos čiupinėjo, įdėmiai klausėsi, kaip reikia saugiai elgtis su šaunamaisiais ginklais. O patys drąsiausieji – kone kiekvienas klasės mokinys – sporto salėje galėjo dalyvauti „Taikliausio šaulio“ varžybose.

Kariškiai supažindino mokinius su pirmosios pagalbos teikimo ypatybėmis, mokė nešti sužeistąjį, tvarstyti žaizdą, pristatė ryšio priemones, naudojamas žvalgyboje, įvairiose karinėse misijose, leido mokiniams šias priemones išbandyti patiems/Donato Savulionio nuotrauka

 

Skirtinguose kabinetuose įsikūrę kariškiai supažindino mokinius su pirmosios pagalbos teikimo ypatybėmis, mokė nešti sužeistąjį, tvarstyti žaizdą, pristatė ryšio priemones, naudojamas žvalgyboje, įvairiose karinėse misijose – net leido mokiniams šias priemones išbandyti patiems; aptarė kario savanorio kuprinės turinį, apibūdino reikalingiausius daiktus pratybų metu, nuosekliai papasakojo, kaip maitinasi kariniame žygyje, kaip įsirengia stovyklavietę… O kiek džiaugsmo vaikams suteikė galimybė pasimatuoti maskuojamuosius drabužius, galvos apdangalus! Dar daugiau džiaugsmo buvo patirta, lankantis kariniame „grožio salone“ – iš jo išėjusius mokinius vos buvo galima atpažinti!

Aktų salėje mokiniai galėjo dalyvauti kpt. V. Liesionio paskaitoje apie Lietuvos kariuomenės kūrimąsi, jos struktūrą, išgirdo, kokių charakterio savybių reikia būsimam kariui, klausėsi patarimų, kaip ugdyti valingumą ir stiprybę. Mokiniai tądien ragavo ir kareiviškos košės. Kariai savanoriai šį tradicinį valgį mokiniams ir mokytojams atvežė net iš Alytaus!

Visos dienos veiklas vainikavo baigiamasis renginys mokyklos aktų salėje, kuriame buvo pasveikinti ir pagerbti Lietuvos kariuomenės atstovai, apdovanoti mokykloje surengto mokinių piešinių konkurso „Lietuvos karys“ nugalėtojai bei taikliausiai tądien šaudę mokiniai. KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 109-osios kuopos vadas kpt. Kęstutis Valenta pasveikino šventės dalyvius ir pasakė prasmingą kalbą apie du neiššautus šūvius, apie lemtingus valstybės vadovų sprendimus, lėmusius tautos likimą. Visiems susirinkusiems jis palinkėjo taikios ir giedros padangės, o mokyklos direktorei Ramutei Siliūnienei ir pavaduotojui Algiui Boliui įteikė simbolines atminimo dovanas, kurios simbolizuoja dviejų institucijų bendradarbiavimo sėkmingumą ir reikšmingumą. Kariams savanoriams šventinį koncertą dovanojo muzikos mokytojos Irenos Daniušienės bei šokių mokytojos Birutės Levanaitienės ugdytiniai. 8a klasės moksleiviai pakvietė trumpam pabuvoti istorijos pamokoje – renginyje jie pristatė Lietuvos kariuomenės ištakas, jos kūrimosi etapus, svarbiausius vadus. 8a kl. mokinys Kristupas Andrulionis sukūrė filmuką. Salėje sėdėję mokiniai, mokytojai, svečiai galėjo išvysti kone visus piešinių konkursui pateiktus jaunųjų kūrėjų darbelius, nes visi jie buvo nufotografuoti ir iš jų sumontuotas filmas. Mokyklos tarybos pirmininkė Viktorija Gylytė taip pat pasveikino karius – įteikė jiems palinkėjimų ir nuotraukų koliažą, primenantį apie KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 109-osios kuopos karių savanorių nuveiktus darbus, ugdant mūsų mokyklos mokinių pilietiškumą, atsakomybę, žingeidumą.

Už pagalbą, iniciatyvumą, organizuojant renginį dėkojame KASP Dainavos apygardos 1- osios rinktinės 109-osios kuopos vadui kpt. Kęstučiui Valentai, kuris tądien galėjo didžiuotis ne tik savąja misija, pašaukimu, bet ir gražaus savo vaikų auklėjimo rezultatais – dukra Kamilė susirinkusiems deklamavo V. Mykolaičio-Putino eilėraštį „Margi sakalai“, o sūnus Martynas, taip pat karys savanoris, buvo atsakingas už mokinių šaudymo varžybas. Nuoširdžiai dėkojame visiems KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 109-osios kuopos kariams savanoriams (džiugu, kad tarp jų yra baigusių „Saulės“ mokyklą!), tądien galėjusiems savo žiniomis bei patirtimi pasidalinti su būsimais Lietuvos gynėjais.

 

Renata Jaskelevičienė,

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja