Paribio daina

Kas tai? Ogi 16 tarptautinis festivalis-konkursas (solistai, ansambliai) „Paribio daina“, kurį organizuoja tarptautinė visuomeninė organizacija „Gervėčių klubas“ bei Lietuvos gudų visuomeninių organizacijų susivienijimas. Suėjimas tiems, kurie gyvena Lietuvos paribyje. Apie kasmet vykstantį festivalį iš bendraminčių sužinojo „Bočių“ pirmininkė Zita Jančiauskienė. Moterų vokalinio ansamblio „Druskelė“ narės aptarė konkurso nuostatus, atsakingai jam ruošėsi, daug repetavo. Renginys organizu...
Skaityti daugiau

Valanda, dovanojusi peno akims ir sielai

Gruodžio 15 d. „Bočių“ „Žodžio meno“ klubas sukvietė į Paslaugų ūkio ovaliojoje salėje surengtą poezijos popietę pagal projektą „Šimtas eilėraščių Nepriklausomos Lietuvos 100-mečiui“. Susirinkome jaukioje aplinkoje, išpuoštoje „Bočių“ „Kraitės“ sekcijos vadovės, auksarankės Janinos Klimienės nėriniais, karpiniais, atvirukais ir eglutėmis. Pasveikinusi susirinkusiuosius, pakvietusi pasigėrėti Janinos „Baltomis Kalėdomis“, Z. Jančiauskienė perdavė žodį šio projekto organizatorei Audronei Padeg...
Skaityti daugiau

Įsimintinas Šv. Kalėdų laukimas

Šv. Kalėdų metas įprastai sukelia daug minčių, skatina apmąstyti praėjusį laiką ar savo nuveiktus darbus. Nustebome, kad jau dvylika metų prabėgo, kai mes, vyresnieji „Atgimimo“ mokyklos mokytojai senjorai, susibūrėme į bendraminčių klubą, nenorėdami išsibarstyti soduose ir miškuose, užsidaryti tarp keturių sienų. Kartą per mėnesį vis susibėgame. Ačiū tiems, kurie mus skatina, remia, įtraukia, džiaugiasi  mūsų veikla. Už tai pirmiausia dėkojame mokyklos direktorei Danutei Časienei, klubo kurator...
Skaityti daugiau

Ugnis ir vanduo senojoje lietuvių kultūroje

Senosios tradicijos nepabosta niekada – tai ir įrodė etninės veiklos vadovė Ramona Jonušienė Socialinių paslaugų centre surengtoje popietėje „Ugnis ir vanduo senojoje lietuvių kultūroje“. Tylos minute pagerbėme neseniai į Amžinybę išėjusios aktyvios „Bočių“ kolektyvo narės Onutės Daugėlienės atminimą. Renginio vedėja Ramona pristatė garbingus svečius: garsų dainininką Joną Žalimą, atvykusį iš Vilniaus, ir kaunietę Ireną. „Mūsų protėviai „Mėnulio ir Saulės vaikai“ žemę dirbo, upėse žvejojo, g...
Skaityti daugiau

Miela pabūti svečiuose

Druskininkų LPS ,,Bočiai“ pasagėlės mėtymo meistrai (vad. S. Daugėla) nutarė šį dėmesio, susikaupimo, taiklumo reikalaujantį žaidimą įpratinti žaisti ir racionaliuosius suvalkiečius – Marijampolės ,,Bočius‘‘. Jiems tai buvo antrosios varžytuvės su mumis, jau „patyrusiais“. Pirmoji bičiulių auksinių pasagėlių fiesta vasarą buvo surengta Druskininkų sporto centre. Tądien lijo kaip iš kibiro, ir planuotas varžybas iš Jaunimo užimtumo centro kiemo teko rengti po stogu. Nors svečiai Druskininkus m...
Skaityti daugiau

„Bočiai“ vykdo projektą „Padėkime vieni kitiems“

2017 metais Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Druskininkų miesto bendrija sėkmingai vykdo Socialinės veiklos projektą „Padėkime vieni kitiems“, kuris finansuojamas Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšomis. Senjorai ir anksčiau lankydavo savo pasiligojusius ar sulaukusius garbingo amžiaus bendrijos narius. Įgyvendinat projektą, ši veikla tapo reguliari, 23 senjorai tapo savanoriais, neatlygintinai atliekančiais visuomenei naudingą veiklą. Savanoriai lanko, bendrauja, globoja daugiau nei tris...
Skaityti daugiau

„Bočiai“ svečiavosi Latežeryje

Rugsėjo pabaigoje Lietuvos asociacija „Gimnastika visiems“ pakvietė du Druskininkų „Bočių“ kolektyvus dalyvauti VI-tajame LSMU festivalyje „Auksinis Amžius“, surengtame Latežeryje. Festivalio atidaryme po sugiedoto Lietuvos himno, „Bočių“ moterų ansamblis „Druskelė“ dainavo nuotaikingas dainas apie Lietuvą, Druskininkus ir apie grybus. Sužavėjo ir L. Kaladienės vadovaujamo Šiaulių šokių kolektyvo „Šokis su skraistėmis“ pasirodymas“ – šokti vadovė išmokė ir mūsų „Bočių“ linijinių šokių šokėjas...
Skaityti daugiau

Bočiai paminėjo Lietuvos piliakalnių metus

Rugsėjo 16 d. Dzūkijos ir Vilniaus „Bočių“ bendrijų mišrūs ansambliai bei kapelos susirinko Merkinės piliakalnio papėdėje. Skaisti rudens saulė nuskaidrino ne tik žilojo Nemuno vandenis, bet ir visų susirinkusiųjų nuotaiką. Išsamią piliakalnio istorinę apžvalgą padarė Merkinės muziejaus direktorius M. Černiauskas. Šventinį koncertą pradėjome mes, druskininkiečiai, vadovaujami meno vadovo Valdo Dancevičiaus. Vėliau skambėjo vilniečių, alytiškių, varėniškių dainos. Daugelį dainų dainavome drau...
Skaityti daugiau

Druskininkų senjorai varžysis dėl Karolio Dineikos taurės

Druskininkų trečiojo amžiaus universitetas (TAU) rudenį senjorus kviečia jau i  3-ją senjoriadą, kuri rengiama  spalio 4 d. K.Dineikos vardo sveikatingumo parke nuo 10 val. Varžybų pobūdis – atviros (angl. „open”). Jau žinoma, kad centro AQUA viešbutyje vietas užsisakė Druskininkų TAU draugai iš Turkijos. Taigi varžybos bus tarptautinės. Be mūsų savivaldybės senjorų senjoriadoje paprastai dalyvauja ir bendraamžiai, poilsiaujantys Druskininkuose. Būna ir atvykstančių specialiai dėl šio rengini...
Skaityti daugiau

„Bočiai“ su vasara atsisveikino kelionėje

Liaudies išmintis byloja, kad ilgai vienoje vietoje gulėdamas akmuo apsamanoja. „Apsamanoti“ gresia ir žmogui, kuris, baigęs profesinę veiklą, nustoja domėtis, šviestis, užsidaro namų erdvėje. Tokios grėsmės nepatiria aktyviausia mūsų miesto senjorų dalis – „Bočiai“, gyvenantys aktyvų, visavertį gyvenimą. Jie dainuoja, šoka linijinius šokius, mankštinasi ar aktyviai sportuoja, lanko TAU paskaitas, skaito, dalyvauja miesto renginiuose, keliauja. Ir vasarą didelis jų būrys užbaigė kelione. Rugp...
Skaityti daugiau