Keiskimės patys ir keiskime savo aplinką

Šiais mokslo metais „Ryto“ gimnazija pradėjo vykdyti du naujus Erasmus+2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projektus (KA229). Mokyklų mainų partnerystėmis vykdomas mokyklų tarptautinis bendradarbiavimas, mokymo ir mokymosi veiklos mokiniams ir mokyklos darbuotojams, suteikiamos sąlygos mokytojų dalijimuisi informacija ir patirtimi, profesiniam tobulėjimui, mokinių bendravimui ir bendradarbiavimui su bendraamžiais iš kitų užsienio šalių mokyklose bei portale eTwinning.

Pirmas MAD projekto dalyvių susitikimas organizuotas lapkričio 4-9 dienomis Vokietijoje, Obernburgo mieste/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotrauka

 

Vienas iš dviejų projektų yra MAD – Make a difference! (liet. „Pa(si)keisk!“). Projektą koordinuoja italai, partnerės – mokyklų bendruomenės iš Nyderlandų, Vokietijos ir Latvijos. Italai ir olandai mums yra pažįstami iš dalyvavimo Erasmus+ projekte CASE 2016-2018 m., todėl džiaugiamės, kad ir vėl galime bendradarbiauti kartu. Projekto tikslai – pilietiškumo ugdymas artimoje aplinkoje ir visuomenėje bei Europos mastu, aktyvus dalyvavimas socialiniuose pokyčiuose ir socialinių bei švietimo vertybių ugdymas.

Antrasis projektas – Let us bring Europe together for heritage! – BET (liet. „Vienykimės Europos paveldo išsaugojimui!“), kurio koordinatoriai – ispanai iš Galisijos regiono, Lugo miesto. Kiti projekto partneriai yra italai, lenkai ir rumunai. Projekto veiklos kvies mokyklų bendruomenes domėtis Europos gamtos ir kultūros paveldu, skatins kūrybiškumą ir verslumą materialiojo ir nematerialiojo paveldo vertės didinimo dėlei.

Pirmas MAD projekto dalyvių susitikimas organizuotas lapkričio 4-9 dienomis Vokietijoje, Obernburgo mieste. „Ryto“ gimnazijai ir Lietuvai atstovavo 6 pirmų-antrų klasių mokiniai (Gustė Ciūnytė, Neda Straigytė, Orinta Karlonaitė, Džiugas Juozaponis, Ignas Dumbliauskas, Julius Gvozdiovas), projekto išvykoje juos lydėjo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ramunė Karlonienė ir anglų kalbos mokytoja, projekto koordinatorė Gitana Stukienė.

Main-Limes-Realschule mokykloje, kuri yra viena iš penkių šalių projekto partnerių, mokosi 550 mokinių. Mokyklos pastatas neseniai surenovuotas. Didžiulis erdvus holas, modernios klasės su tokiais pat baldais ir technika, estetiški stendai. Griežta tvarka dėl telefonų: mokiniai juos laiko  nematomoje vietoje išjungę arba, kaip sakė, su veikiančiu skrydžio režimu. Vidiniai ir išoriniai mokyklos kiemeliai – erdvės, kuriose mokiniai ne tik leidžia pertraukas, esant šiltam orui, bet ir valgo. Beveik visi turi maisto iš namų, didelės valgyklos čia nėra; stovi gėrimų ir saldumynų aparatai. Iš maisto dar gali nusipirkti šviežių bandelių.

 

Gyveno šeimose

Mūsų mokiniams, iš kurių visi panašiuose projektuose – ne naujokai, vis tiek jaudulį kėlė nežinia, kokioje šeimoje gyvens. Veik savaitė gyvenimo su svetimais žmonėmis nėra lengvas iššūkis: vaikai turi prisitaikyti prie naujų gyvenimo sąlygų, būti tolerantiški, bendrauti anglų kalba.

Tačiau nusivilti neteko. Pasak mūsų mokinių, partnerių vokiečių šeimose vyravo draugiška atmosfera, tėvai rūpinosi savo laikinais globotiniais, kai kurie iš mandagumo, net ir nemokėdami gerai anglų kalbos, prie vaikų tarpusavy išvis nekalbėjo vokiškai – tik angliškai. Vieni gyveno pačiame Obernburge, kiti – už miesto, o veikla po projekto užsiėmimų priklausė nuo šeimos planų.

 

Netrūko aktyvios veiklos

Vizito savaitė buvo pilna veiksmo. Pirmą dieną vizito šeimininkai vokiečiai supažindino mus su mokyklos erdvėmis, sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė. Per veiklas mes, projekto partneriai, bandėme artimiau susipažinti: žaidėme integracinius žaidimus, kūrėme herbus apie savo draugą užsienietį, dalyvavome projekto logotipo atrankoje.

Kitą dieną skyrėme pokalbiams apie stereotipus, tarptautinėse grupėse vaidinome miniatiūras tema „Individas – visuomenė“, visi kartu gaminome pietus mokyklos technologijų klasėje ir vaišinomės pačių paruoštu troškiniu. Pamokų laikui pasibaigus, traukiniu vykome į netoliese esantį Ašafenburgo miestą, kurio pavadinimas reiškia Pilis prie uosių upės. Ta didinga pilimi ir grožėjomės.

Savaitės vidury lankėmės Viurcburge. 2004 m. atšventęs 1300 metų jubiliejų Viurcburgas laikomas vienu išskirtiniausių Bavarijos miestų. Ne vieną Nobelio premijos laureatą užauginęs mietas labiausiai didžiuojasi Rentgenu, kuris čia atrado žymiuosius savo spindulius. Miesto senovę mena centre stūksanti pilis ir jos erdvūs kiemai. Anksti rytą pasitaikė toks oras, kad saulė maišėsi su rūkais – pasijutome it kokiame filme. Projekto dalyviai mokiniai dalyvavo „Lobių medžioklėje“ – jie gavo užduotis surasti tam tikrus miesto istorijos objektus.

Dar dvi įdomios projekto savaitės veiklos buvo Sokrato dialogo mokymai draugystės tema ir internetinio įrankio Kahoot naudojimas viktorinos kūrimui. Mokiniai taip pat dalyvavo pamokose ir galėjo palyginti, kuo skiriasi ir kuo panašios mūsų pamokos. Vertėtų paminėti, kad kai kurie mokomieji dalykai – geografija, matematika ir ekonomika – Main-Limes-Realschule mokykloje yra dėstomi anglų kalba.

Visi projekto užsiėmimai buvo orientuoti į kitos šalies kultūros pažinimą, stereotipinio mąstymo slopinimą sužadinant individualias vaiko mąstymo galias bei  nepamirštant tolerantiško požiūrio į kitą žmogų.

Viena iš labiausiai įsiminusių projekto veiklų buvo vizitas į privatų ūkį. Du kilometrai stačia kalva pėsčiomis. Pačiame viršuje įsikūręs vokiečių fermerių ūkis. Ideali tvarka. Šeimininkai aprodė savo valdas: glostėme arklius, matėmė daugybę kiaulaičių ir vištų. Paskui patys plakėmės sviestą, vaišinomės čia pagaminta produkcija – kiaulienos ir vištienos koncervais, obuolių sultimis ir vaisių arbata. Niekas neskubėjo dengti didžiulio stalo kieme – viską darėme drauge patys. Ši pažintinė išvyka – geriausia praktinė pamoka miesto vaikams, nebeskiriantiems vištos kiaušinio nuo anties.

Pirmasis MAD projekto dalyvių susitikimas Vokietijoje baigėsi, greitai ir vėl susitiksime, tik jau kitoje šalyje. Lietuvą keturių užsienio šalių partneriai lankys 2020-ųjų pavasarį, o iki tol mūsų laukia įdomus kelias savų pasikeitimų link. Ne veltui projekto motto – „Keiskimės patys ir keiskime savo aplinką. Pa(si)keiskime kartu!”

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Ši informacija atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Gitana Stukienė, projekto koordinatorė

Ramunė Karlonienė