Veiklos kokybės išorinis vertinimas – priemonė mokyklos veiklai tobulinti

Lapkričio 12-13 dienomis Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra nuotoliniu būdu vykdė mokyklos išorinį vertinimą, siekdama nustatyti mokykloje vykdomos pagrindinės veiklos srities – švietimo – kokybę.

Vertinimą atliko profesionali vertintojų komanda: Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokyklos muzikos mokytoja metodininkė Irina Rodevič, Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Lina Černiauskienė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Inga Kudarauskienė.

Mokyklos veiklos kokybės išorinis vertinimas – mokykloje vykstančių procesų analizė, teikianti informaciją mokyklos veiklos tobulinimui ir rezultatų gerinimui. Vertinimas svarbus strateginiams tikslams pasiekti ir sprendimams priimti. Savo veiklos įsivertinimas paskatino atkreipti dėmesį ir išskirti aktualiausius mokyklos veiklos aspektus, lemiančius ugdymo šiuolaikiškumą bei kokybę, mokyklos veiklą grindžiančius vertybinius principus, įrodymais grįstų sprendimų priėmimą. Esamos veiklos būklė padėjo numatyti tobulinimo kryptis, padedančias gerinti rezultatus, įtraukiant mokyklos bendruomenę į įstaigos tobulinimo procesą. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas ir vertinimas leido daugiau sužinoti apie savo galimybes, pamatyti ir analizuoti įstaigos pažangą, numatyti ir planuoti pažangos strategiją, parengiant priemonių planą išorinio vertinimo išvadoms įgyvendinti.

Buvo vertinamos mokyklos ugdymo pasiekimų ir pažangos, ugdymo organizavimo, ugdymo(si) aplinkos, lyderystės ir vadybos veiklos sritys. Kiekviena sritis turėjo temas ir rodiklius, pagal kuriuos buvo vertinama veikla, remiantis lygių sistema. Mokyklos veiklos išorinio vertinimo procesas buvo sėkmingas. Išorės vertintojai savo pareigas atliko sąžiningai, vertinimus pagrindė faktais. Džiugina aukšti visų sričių įvertinimo lygiai, o tai – Druskininkų savivaldybės vadovų, Švietimo skyriaus atstovų, profesionalių mokytojų, visos mokyklos bendruomenės sąžiningo, atsakingo darbo, sistemingai ir prasmingai taikant įvairius metodus visų procesų gerinimui bei glaudžiai bendradarbiaujant, rezultatas! Švietimo kokybė iš esmės priklauso nuo to, kas vyksta pačioje mokykloje, kaip mokykla sugeba susitelkti, siekdama kokybės. Puikūs įvertinimai motyvuoja ir skatina siekti dar geresnių rezultatų.

Dėkoju vertinime dalyvavusiems mokytojams, tėveliams ir mokininiams, kompetentingai ir profesionaliai vertinimo komisijai, kuri vertinimo proceso metu pateikė naudingų minčių, idėjų mokyklos veiklai tobulinti ir jos rezultatams gerinti. Dėkoju Druskininkų savivaldybės vadovams, Švietimo skyriaus atstovams ir visai darniai mokyklos bendruomenei už bendradarbiavimą bei partnerystę. Visų Jūsų dėka mes turime puikias sąlygas ir galimybes prasmingam mokymui(si), ugdant jaunų žmonių pamatines vertybes, auginant kūrybiškas asmenybes.

M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorė O. Olšauskienė dėkoja Druskininkų savivaldybės vadovams, Švietimo skyriaus atstovams ir visai darniai mokyklos bendruomenei už bendradarbiavimą bei partnerystę/Asmeninio archyvo nuotrauka

Ona Olšauskienė,
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorė