Savivaldybės pedagogai paminėjo profesinę šventę – Mokytojo dieną

Praėjusio ketvirtadienio vakarą Druskininkų pedagogai dalyvavo „Snow Arenoje“ surengtoje Mokytojo dienos šventėje, kurioje netrūko geros nuotaikos, nuoširdžių sveikinimų, gražių padėkos žodžių.

Druskininkų savivaldybės vadovai padėkas įteikė A. Ražinskienei, R. Galčienei, A. Trikšienei, M. Mizaraitei, S. Stravinskienei, D. Suchankaitei, V. Peluritienei, N. Guželienei, S. Kirkliauskienei, J. Miliauskienei, O. Olšauskienei, J. Taraskevičienei ir J. Balčiuvienei/Ievos Dovidauskienės nuotrauka

Visus pedagogus šiltai pasveikino Savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius ir Administracijos direktorės pavaduotoja Violeta Grigorienė.

Už nuoširdų, kūrybišką darbą, aktyvų dalyvavimą įvairiuose švietimo kaitos projektuose, bendradarbiavimą su socialiniais partneriais Savivaldybės mero padėkos buvo įteiktos šioms  Druskininkų savivaldybės ugdymo įstaigose dirbančioms  pedagogėms: Astai Ražinskienei, Redai Galčienei, Aušrai Trikšienei, Marytei Mizaraitei, Snieguolei Stravinskienei, Danguolei Suchankaitei, Valei Peluritienei, Neringai Guželienei, Stasei Kirkliauskienei, Jolita Miliauskienei, Onai Olšauskienei, Justinai Taraskevičienei ir Jolitai Balčiuvienei.

2019 metai buvo gausūs mokytojų senjorų jubiliejinių gimtadienių. Net 26 Druskininkų savivaldybės pedagogams paruošti sveikinimai ir padėkos už ilgametę pedagoginę veiklą. Tai – Aldona Bielevičienė, Aldona Misevičienė, Julė Radžiukynienė, Genė Radžiukynienė, Leonas Radžiukynas, Antanas Ruginis, Ramutė Maziukienė, Aldona Pratkonienė, Teresė Pavlova, Teresė Budelienė, Vida Šuliauskienė, Adelė Lesevičienė, Regina Gvazdaitienė, Aldona Galdikienė, Izabelė Ūsienė, Vidutė Junevičienė, Natalija Valeikienė, Ipolitas Šaulys, Almantas Šturma, Elma Šturmaitė, Antanina Laurenčikienė, Margarita Puzynovič, Regina Ališauskienė, Galina Bugelskaja, Vladimir Moisejenko, Tereza Sadovskaja.

LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko E. Jovaišos ir Seimo nario Z. Streikaus padėkos  įteiktos Viečiūnų progimnazijos direktorei Ž. Krivonienei bei „Atgimimo“ mokyklos mokytojai R. Kvaraciejūtei/Ievos Dovidauskienės nuotrauka

LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko Eugenijaus Jovaišos ir Seimo nario Zenono Streikaus padėkos buvo įteiktos Viečiūnų progimnazijos direktorei Žanetai Krivonienei bei Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos mokytojai Rovenai Kvaraciejūtei.

Visiems mokytojams muzikinę dovaną įteikė: studija „Mikutis“, vadovaujama J. Mikolainio, solistai Viktorija Čaplikaitė, Evita Cololo, Ronata Balkaitienė, Rūta Barkauskienė ir Justinas Lapatinskas.

Druskininkų  savivaldybės informacija