Metodinė diena – Alytaus senamiesčio pradinėje mokykloje

Vasario 18 dieną pradinio ugdymo mokytojoms ir vadovams buvo organizuota metodinė išvyka į Alytaus Senamiesčio pradinę mokyklą, kurioje surengta Alytaus miesto pradinių klasių ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinė diena „Saugi aplinka – ugdymo(si) proceso kokybės užtikrinimo veiksnys“. Šios išvykos iniciatoriai ir organizatoriai – Druskininkų savivaldybės administracijos švietimo skyrius ir Švietimo centras. Renginio tikslas – dalijantis gerosiomis praktikomis, tobulinti pedagogų efektyvios ugdymosi aplinkos kūrimo, bendravimo ir bendradarbiavimo profesines ir specialiąsias kompetencijas.

Alytaus miesto pradinių klasių ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinė diena „Saugi aplinka – ugdymo(si) proceso kokybės užtikrinimo veiksnys“ renginio dalyviams suteikė vertingos patirties/Druskininkų švietimo centro archyvo nuotrauka

Pirmoje metodinės dienos dalyje praktines mokymosi dirbtuves vedė Alytaus miesto mokyklų mokytojai ir psichologai. Mūsų pedagogai susipažino su dailės terapijos taikymu, sprendžiant vidinius konfliktus, finansiniu raštingumu bei komandinio darbo įgūdžių formavimu pamokoje „Kaip uždirbami pinigai?“. Visi sužinojo apie socialinio emocinio ugdymo olimpiados „Dramblys“ naudą, siekiant vaiko emocinės gerovės, dalyvavo pokalbio metodų pristatyme ir individualių konsultacijų svarbos, siekiant vaiko asmeninės pažangos, aptarime.

Kartu su Alytaus miesto mokytojais druskininkiečiai diskutavo apie emocijų suvokimą ir raišką pradiniame ugdyme, įtraukiojo ugdymo galimybes ir iššūkius. Kelių mokyklų psichologės pasidalijo metodais ir būdais, padedančiais ugdyti mokinio elgesį. Buvo pristatytos vaikų ir mokinių socialinių emocinių kompetencijų ugdymo galimybės, įgyvendinant tarptautinę socialinio emocinio ir finansinio raštingumo programą „Aflatoun“.

Antroje renginio dalyje paskaitą „Mokykla kiekvienam“ skaitė Vytauto Didžiojo universiteto psichologė Dovilė Jonušienė. Lektorė įsitikinusi, kad, sprendžiant įtraukiojo ugdymo iššūkius, labai svarbi mokytojo nuostata ir noras dirbti su individualių poreikių turinčiais vaikais. Jos manymu, gerų tarpusavio santykių pradžia – teigiamas požiūris į vaiką, jo stiprybių pažinimas ir stiprinimas.

Refleksijos metu buvo prieita prie vieningos nuomonės, kad mokytojų mokymąsi, bendraujant ir bendradarbiaujant bei dalijantis gerosiomis praktikomis, labai svarbu tęsti ir toliau.

Druskininkų švietimo centro informacija