Lopšelyje-darželyje „Žibutė“ – meninio žodžio šventė

Kovo 8 d. lopšelyje-darželyje „Žibutė“ organizuotas mažųjų skaitovų konkursas „Keliauju vaikystės labirintais“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Jame dalyvavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai iš Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų: lopšelių-darželių „Bitutė“ ir „Žibutė“, Viečiūnų ir Leipalingio progimnazijų, „Atgimimo“ mokyklos ir „Saulės“ pagrindinės mokyklos.

Sėkmingai įveikę atrankas savo darželiuose ir mokyklose, mažieji skaitovai kiek nedrąsiai jautėsi šventiškai papuoštoje salėje, tačiau juos greitai „prisijaukino“ renginio vedėja Pepė Ilgakojinė –mokytoja Rita Rimkevičiūtė, kiekvieną palydėjusi į sceną padrąsinančiu žodžiu.

Kompetentinga vertinimo komisija, kurią sudarė Druskininkų savivaldybės švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Naruckienė, Druskininkų kultūros centro kultūrinės veiklos administratorė Danguolė Žėkienė ir „Atgimimo“ mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Žėkaitė, buvo vieninga. Jų sprendimu, šiemet patys geriausi buvo trimetė Julija Grig iš Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ ir lopšelio-darželio „Žibutė“ auklėtinis šešiametis Benjaminas Tiškus. Juos ruošė mokytojos Vaida Vaičiulionienė, Marytė Kašėtaitė it Sandra Nalevaikienė. Visi vaikai gavo lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorės Rasos Vaisietienės pasirašytus padėkos raštus ir puikias dovanėles iš konkurso rėmėjo „Grand SPA Lietuva“ atstovės Viktorijos Krikščiūnės rankų. Rėmėjo dovanėlėmis buvo apdovanotos ir vaikų mokytojos, ir komisija. Nuoširdžiai jiems už tai dėkojame.

Konkurse dalyvavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai iš Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų: lopšelių-darželių „Bitutė“ ir „Žibutė“, Viečiūnų ir Leipalingio progimnazijų, „Atgimimo“ mokyklos ir „Saulės“ pagrindinės mokyklos/Sandros Nalevaikienės nuotrauka

Konkursas baigėsi, pasirodymo jaudulys atslūgo, bendroje nuotraukoje – visi smagūs ir patenkinti. Baigdama renginį, vertinimo komisijos narė D. Žėkienė palinkėjo pedagogams ir toliau ugdyti vaikuose meninio žodžio suvokimą, sceninę kultūrą ir drąsą, nes, jos žodžiais, pasaulis – tai didelė scena, kurioje visos šios savybės labai pravers…

Lopšelio-darželio „Žibutė“ Informacija