Lopšelio-darželio „Žibutė“ metodinė išvyka į Klaipėdos kraštą

Praėjusių metų pabaigoje Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ atstovės lankėsi metodinėje dienoje Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir Kretingos mokykloje darželyje.

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ atstovės lankėsi metodinėje dienoje Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir Kretingos mokykloje darželyje/Lopšelio-darželio „Žibutė“ archyvo nuotrauka

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Puriena“ direktorė Virginija Letukienė skaitė pranešimą tema „Patirtinio ugdymo(si) formų panaudojimo galimybės projektinėje veikloje“. Kartu su pavaduotojomis ugdymui ji dalijosi gerąja įstaigos aplinkų, erdvių kūrimo patirtimi.

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Pingvinukas“ direktorė Tatjana Sokolova apibendrino tarptautinį kūrybinės veiklos projektą „Mes mylime savo miestą“. Šiame projekte dalyvavo ir Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ grupių vaikai kartu su mokytojomis. Susitikimo metu apžiūrėjome ir apibendrinome darbų parodą. Kretingos mokykloje-darželyje „Žibutė“ buvome pakviestos į „Žibučių žydėjimo Žemaitijoje“ šventę, kurioje susirinko visi Lietuvoje esantys lopšeliai-darželiai „Žibutės“. Susitikimo metu buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys. Viena iš sutarties sąlygų – vieną kartą metuose susitikti vis kitoje „Žibutėje“. Pedagogės sugrįžo, pasisėmusios įspūdžių, metodinės patirties, užsikrėtusios darbinga nuotaika ir poreikiu puoselėti bei tobulinti savo įstaigą.

Rita Rimkevičiūtė,
lopšelio-darželio „Žibutė“ pavaduotoja ugdymui