Suaugusiųjų mokymo savaitės akcentas – dailės darbų paroda

„Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“ – taip šiemet buvo pavadinta tradicinė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos iniciatyva rengiama Suaugusiųjų mokymosi savaitė, skirta atkurtos Lietuvos šimtmečiui. Lapkričio 19-25 dienomis į jau devynioliktą kartą Lietuvoje organizuotą Suaugusiųjų mokymosi savaitę įsiliejo ir druskininkiečiai.

Kaip teigė Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginius kuruojančio Druskininkų švietimo centro direktorius Vytautas Gintutis, Druskininkuose sudaromos galimybės įvairia veikla praturtinti suaugusiųjų laisvalaikį: „Suaugusiųjų švietimą ir mokymą Druskininkuose organizuojančias įstaigas ir organizacijas kvietėme parodyti bendruomenei mokymosi bei saviraiškos galimybes, paskatinti druskininkiečius kūrybiškai jomis naudotis.“

Druskininkuose Suaugusiųjų mokymosi savaitės dienomis renginiai organizuoti Jaunimo užimtumo, Švietimo, Druskininkų socialinių paslaugų centruose: drauge su Visuomenės sveikatos biuro specialistas surengta apskrito stalo diskusija „Cukrinis diabetas – XXI a. rykštė“; sveikatos stiprinimo užsiėmimai – mankšta miesto bendruomenei, fizinio aktyvumo užsiėmimai senjorams „Nėra blogo oro, yra tik noras judėti pirmyn“.

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos ir Lazdijų meno mokyklos suaugusiųjų klasių mokiniai bei mokytojai (centre – Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorė O. Olšauskienė, Lazdijų meno mokyklos direktorė R. Mockevičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui D. Tulabienė)/Andriaus Švitros nuotrauka

 

Gražiu Suaugusiųjų mokymo savaitės akcentu tapo lapkričio 21-osios vakarą Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus parodų salėje surengtas šios mokyklos suaugusiųjų klasių kūrybinių darbų parodos atidarymas. Drauge su druskininkiečiais renginyje dalyvavo ir svečiai iš Lazdijų meno mokyklos – direktorė Renata Mockevičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Diana Tulabienė, mokytojai ir suaugusieji mokiniai, lankantys dailės pamokas. Parodos atidarymo metu Lazdijų meno mokyklos direktorė R. Mockevičienė pasidžiaugė, kad Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla viena iš pirmųjų Lietuvoje įkūrė suaugusiųjų klasę ir pradėjo suaugusiuosius mokyti dailės paslapčių bei įteikė padėką mokyklos direktorei Onai Olšauskienei už partnerystės santykių plėtojimą, dalijimąsi gerąja darbo patirtimi, suaugusiųjų mokymosi savaitės „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“ renginio organizavimą“.

Po parodos atidarymo surengta suaugusiųjų klasių atvira, praktinė ir teorinė pamoka-diskusija „Dailės įtaka turtinant suaugusiųjų laisvalaikį“. Pamokas vedė Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokytojos metodininkės Onutė Zakarienė ir Eglė Maračinskaitė. Mokytojos E. Maračinskaitės teigimu, mokant suaugusiuosius, reikia ne mažiau jautrumo ir atidumo nei bendraujant su jaunaisiais mokyklos ugdytiniais, juolab kad suaugusieji iš savęs linkę reikalauti maksimalaus rezultato. „Todėl mėginame drauge išlaisvinti kūrybiškumą, kad galiausiai būtų pasiektas norimas, trokštamas rezultatas“, – sakė dailės pedagogė. Druskininkuose suaugusiųjų kūrybinių klasių idėja, kurios iniciatore buvo mokytoja O. Zakarienė, pradėta puoselėti ir įgyvendinama nuo 2004-ųjų. O. Zakarienės teigimu, galimybė lankyti dailės pamokas daugelį suaugusių, įvairaus amžiaus ir įvairių profesijų žmonių padarė laimingesniais: „Juk piešimas, tapyba išlaisvina kūrybiškumą, o kai kuriems netgi padeda įkūnyti vaikystės, jaunystės svajonę, nuo kurios kadaise galbūt atkalbėjo kiti, tuomet šalia buvę suaugusieji žmonės.“

Dailės pamokas lanko mokytojai, vadybininkai, jaunos mamos, senjorai ir įvairių profesijų druskininkiečiai, neabejingi dailės menui. Pamokos mokamos, vienam asmeniui mėnesio kaina – 15 eurų (nustatyta Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu). Pamokos organizuojamos kartą per savaitę, trečiadienio vakarais, ir trunka tris akademines valandas. Tai laikas, kurį, besilankantieji pamokose, gali skirti tik sau. Dažnai namiškiai suaugusiųjų dailininkų nekantriai klausinėja, kur ir ką šie veikiantys, tačiau kai galiausiai namų sienas ima puošti autoriniai, per pamokas sukurti darbai, nepasitenkinimo ir klausimų nebelieka.

Suaugusiųjų kūrinių temos – labai įvairios. Pasak O. Zakarienės, temos ateina su kiekvienu žmogumi – ir gimsta iš to, kas kam rūpi, kas ir kur, pasak mokytojos, „įmato pasaulio stebuklą“. O jai pačiai labai patinka gėlių tema, – stebuklas, kad žemė išaugina tokį grožį: „Gėlės man tarsi sustabdytas spalvų fejerverkas.“

 

Druskininkų švietimo centro informacija