Įspūdingi M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokinių pasiekimai

Nors mokslo metai ir pasibaigė, Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje organizuojama daug įvairiausių veiklų.

Gegužės 18 d. Kauno valstybinėje filharmonijoje organizuotas IV-asis respublikinis jaunųjų pianistų konkursas. Visi mokiniai privalėjo atlikti klasikinį stambios formos kūrinį bei laisvai pasirinktą skirtingo charakterio pjesę. Konkurso dalyviai buvo suskirstyti į aštuonias amžiaus kategorijas. Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos 6 kl. moksleivė Yelizaveta Kazaryna (mokytoja Sondra Milušauskaitė) savo amžiaus kategorijoje užėmė antrąją vietą.

Gegužės 18 d. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos I-II kl. solfedžio dalyko mokinių komanda (mokyt. V. Mieščionaitienė) dalyvavo Vilniaus „Atgajos“ specialiojoje mokykloje surengtame baigiamajame projekto koncerte „Skambanti nata“, skirtame Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Respublikinis projektas „Ritmuojame ir kuriame kartu“ buvo organizuotas pirmą kartą, todėl džiaugiamės, kad mūsų mokyklos mokiniai buvo pakviesti jame dalyvauti.

Menų stovyklos „Trys mūzos“ metu V. K. Jonyno dailės skyriuje buvo tapomas bendras kūrybinis darbas/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Gegužės 18 d. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos smuikininkų ansamblis, vadovaujamas mokytojos E. Sakavičienės (koncertmeisterė Evija Buraitė, mokytoja Ilona Bieliukienė) dalyvavo Vilniuje surengtame Respublikiniame jaunųjų smuikininkų ansamblių ir orkestrų festivalyje, kurį organizavo B. Dvariono muzikos mokykla.

Birželio 7-9 dienomis Kaune organizuotas II-asis Tarptautinis konkursas „Trofeo musicale 2019“, kuriame Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos 4 klasės mokinys Augustas Navickas (mokytoja Nona Kalvaitienė) savo kategorijoje tapo 1-osios vietos laureatu.

Mokyklos atstovai Respublikiniame jaunųjų smuikininkų ansamblių ir orkestrų festivalyje/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Birželio 11 d. Vilniaus mokytojų namuose surengtas Lietuvos jaunųjų atlikėjų festivalis-konkursas „Linksmieji pasažai“, kurį organizavo VšĮ „Muzikos forumas“. Festivalyje-konkurse dalyvavo daug pianistų-solistų, fortepijoninių ansamblių ir kamerinių ansamblių iš įvairių Lietuvos muzikos ir meno mokyklų. Moksleiviai turėjo atlikti du laisvai pasirinktus skirtingo charakterio ir tik originalius kūrinius. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklai konkurse atstovavo pianistės Kotryna Veščiovaitė (IV kl.) ir Austėja Katčenkaitė (V kl.), jų mokytoja – Ilona Bieliukienė. Mokinės savo programą atliko puikiai, buvo įvertintos bei pastebėtos festivalio-konkurso komisijos narių. K. Veščiovaitė ir A. Katčenkaitė tapo laureatėmis ir buvo pakviestos koncertuoti Chodkevičių rūmuose.

Baigiamasis projekto koncertas „Skambanti nata“ skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Birželio 10-21 dienomis surengta trijų menų stovykla „Trys mūzos“, kurios metu Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos mokiniai galėjo išbandyti įvairias dailės dirbtuves, susipažino su muzikos instrumentais bei išbandė šokių judesius choreografijos salėje. Tai puiki proga vasaros metu susipažinti su meno mokyklos vykdomomis programos.

II-ajame Tarptautiniame konkurse „Trofe musical“ 2019“ M. K. Čiurlionio meno mokyklos 4 klasės mokinys A. Navickas (mokytoja Nona Kalvaitienė) savo kategorijoje tapo 1-osios vietos laureatu/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Jaunųjų atlikėjų festivalyje-konkurso „Linksmieji pasažai“ K. Veščiovaitė ir A. Katčenkaitė (Mokytoja I. Bieliukienė) tapo laureatėmis/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

M. K. Čiurlionio meno mokyklos informacija