„Ryto“ gimnazijoje – kūrybinė, tiriamoji veikla

Pailginti mokslo metai – iššūkis mokytojams ir mokiniams. Ypač tada, kai oro sąlygos – ekstremalios. Birželio 10-19 dienomis „Ryto“ gimnazijoje buvo vykdoma iš anksto suplanuota kūrybinė, tiriamoji veikla, organizuota sporto stovykla. Kiekvienas 1-3 klasių mokinys pasirinko norimą sritį: vieni – sau gerai pažįstamą, kiti – naują, dar nebandytą. O pasirinkimas buvo tikrai didelis!

Netradicinis mokymasis suteikė galimybę mokiniams geriau pažinti save, daugiau laiko skirti kūrybai, aplinkos tyrinėjimui, dalintis žiniomis ir patirtimi mišriose grupėse, patobulinti bendrąsias kompetencijas/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotraukos

Gamtos mokslų mokytojai, tęsdami ilgametę praktiką, vykdė integruotą projektą „Mokslas aplink mus“. Biologijos laboratorijoje atliktas oro užterštumo Druskininkų mieste tyrimas, aplankytas Čepkelių rezervatas; biologijos-chemijos laboratorijoje ištyrinėtos natūralių dažų savybės ir gamyba, krakmolo gavimo sąlygos, atlikti eksperimentai, pagamintas sirupas iš bulvių, organizuotos išvykos į Lietuvos prabavimo rūmus ir miesto katilinę; fizikos laboratorijoje sukurtas filmas „Šviesos paslaptys“, skaitmeniniai kryžiažodžiai fizikos kursui pakartoti, išbandyta keletas fizikinių reiškinių, pagaminti robotukai.

Socialinių mokslų mokytojai vadovavo gimnazijos aplinkos pokyčio tyrimui: jaunieji istorikai nagrinėjo istorinius šaltinius, atliko lyginamąją objektų – senosios pirties, M. K. Čiurlionio muziejaus, vilos „Linksma“, senųjų Druskininkų kapinių ir kitų – analizę. Geografai tyrinėjo Vijūnėlės upelę (matavo tėkmės greitį, debitą, tyrė vandens kokybę), sudarė kartografinius žemėlapius, mokėsi dirbti su GIS programa; dorinio ugdymo mokytojai kartu su mokiniais aplankė Panaros pilnų namų bendruomenę – reabilitacijos centrą, skirtą priklausomybių turintiems žmonėms, Druskininkų globos ir slaugos namus, amatų centrą „Menų kalvė“, svečių namus „Saka“, Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejų.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos ir jų mokiniai vykdė projektą „Interviu su įdomiu žmogumi“: rengė klausimus, kalbino pasirinktus druskininkiečius, šifravo ir redagavo interviu. 2b klasės mokinių grupė, vadovaujama auklėtojos (šokio mokytojos) bei savo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos, parengė meninį projektą „Svajonę aš turiu – išmokt mylėti…“

Užsienio kalbų mokytojų globojami mokiniai vykdė veiklas, kurios buvo nukreiptos į praktinį kalbos taikymą: sukūrė Druskininkų filmo pristatymą, įgarsintą anglų kalba, parengė informaciją apie gimnaziją lankstinukui ir internetinei svetainei anglų kalba, piešė komiksus, rašė tekstus rusų kalba. Karjeros ugdymo grupė ne tik patys susipažino su profesijų įvairove, bet ir savo bendraamžiams paruošė originalų Kahoot klausimyną apie retesnes profesijas.

Matematikai kūrė užduotis, susijusias su lankytinomis Druskininkų vietomis, nufilmavo laidą „Klausimėlis“, pateikdami druskininkiečiams ir miesto svečiams šmaikščių, matematinės logikos reikalaujančių klausimų, Kahoot programėlės klausimyne panaudojo statistinius gimnazijos ir Druskininkų savivaldybės duomenis. Mokiniai, besidomintys informacinėmis technologijomis, tobulino įgūdžius programavimo srityje: kūrė kompiuterinius žaidimus, programavo mikrovaldiklius.

Buvo sudarytos puikios sąlygos kūrybai ir saviraiškai: mokiniai mokėsi groti ukulėlėmis, patys kūrė šokius, gamino aitvarus, dalyvavo fotografijos plenere „Stebinti akis“, keramikos dirbtuvėlėse „Molinukas“; projekte „Senas – naujas“ įvairiomis technikomis bandė atnaujinti senus daiktus, baldus, mokėsi įvairiausių žaidimų, sportavo.

Birželio 19 dieną mokinių laukė dar vienas nemenkas iššūkis – viešai pristatyti vykdytą veiklą ir jos rezultatus. Nors jaudulio netrūko, viskas pavyko. Žiūrovai negailėjo plojimų ir ovacijų!

Netradicinis mokymasis leido mokiniams geriau pažinti save, daugiau laiko skirti kūrybai, aplinkos tyrinėjimui, dalintis žiniomis ir patirtimi mišriose (pagal amžių) grupėse, tobulinti bendrąsias kompetencijas.

Egidija Vilkienė,
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorė