Druskininkuose organizuotas Alytaus apskrities savivaldybių švietimo vadovų forumas „Šiuolaikinės ugdymo aplinkos bei jų įtaka mokinių pasiekimams, sveikatai ir gerovei

Spalio 29 d. Druskininkuose lankėsi Kauno, Vilkaviškio, Alytaus miesto bei rajono, Varėnos ir Lazdijų rajonų savivaldybių švietimo darbuotojai.

D. Brown pristatė tyrimo „Mokyklų vadovų pasitikėjimas švietimo skyriaus darbuotojais“ rezultatus/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown pasakojo, kad forumą organizuoti paskatino noras artimiau susipažinti su kaimyninių savivaldybių švietimo bendruomenėmis – švietimo skyrių darbuotojais, mokyklų vadovais bei švietimo centrų atstovais, pasidalinti ugdymosi aplinkų kūrimo savivaldybėse patirtimi ir pristatyti Druskininkų švietimo, meno bei verslo organizacijas, savo paslaugomis galinčias prisidėti prie ugdymo proceso įvairinimo.

Į forumą atvyko ir pagrindinį renginio pranešimą pristatė ISKU kompanijos atstovė, Dr. Elise Tarvainen, švietimo ekspertė iš Suomijos, dirbanti visame pasaulyje. „Mano aistra yra kurti intelektualią mokymosi ir inovacijų aplinką, kuri pagerintų akademinius pasiekimus ir prisidėtų prie visų besimokančiųjų bendruomenės narių sveikatos ir gerovės“, – sakė lektorė. Ji teigė, kad moksliniais tyrimais yra įrodyta, jog net 16 procentų galima pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus, sukuriant palankią mokymosi aplinką.

Viešnia atkreipė dalyvių dėmesį į tai, kad svarbi ne tik fizinė klasės aplinka – infrastruktūra, baldai, įranga. Jos teigimu, didžiausią įtaką mokymuisi daro mokytojo ir mokinio tarpusavio santykiai, bendra atmosfera grupėje, o taip pat mokytojo kūrybiškumas, pateikiant užduotis, kurios skatina vaikų savarankišką mokymąsi per patirtį.

Dr. Elise Tarvainen, provokuodama, klausė forumo dalyvių, kas vis dėlto yra labiausiai atsakingi už mokinių mokymosi rezultatus – mokyklos vadovai, mokytojai, mokiniai ar jų tėvai? Švietimo ekspertė dalijosi savo įžvalgomis apie Suomijos švietimo sistemos principus, iš kurių esminis yra tas, kad labiausiai už savo mokymąsi yra atsakingas pats vaikas. O to pasiekti yra tikrai nelengva užduotis. Visa tai ir yra visų švietimo pokyčių esminė kryptis – judėjimas link sampratos, kad mokykloje svarbiausias yra vaikas ir jo poreikiai. Dr. E. Tarvainen taip pat pabrėžė, kad šiandien kiekvienas mokyklos vadovas, mokytojas ar specialistas turi apmąstyti savo vaidmenį ir kelti klausimą, o kaip iš tiesų aš galiu sukurti palankesnę mokymosi aplinką kiekvienam vaikui? Kaip sukurti aplinką, kuri skatintų natūralų vaikų smalsumą, ieškojimus ir  suteiktų mokymosi džiaugsmą?

Lektorė citavo populiarią edukatorę Dr. Madeline Hunter, kuri sakė: „Tikėtis, kad visi to paties amžiaus vaikai mokosi vienu būdu, yra tas pats, kas tikėtis, kad visi to paties amžiaus vaikai privalo vilkėti to paties dydžio drabužius.“ Baigdama savo pranešimą, ji sakė, kad Druskininkuose lankosi pirmą kartą, bet pažadėjo, jog tikrai – ne paskutinį.

Bendradarbiaujant Druskininkų savivaldybei ir ISKU kompanijai, Druskininkuose planuojama inicijuoti projektą „Future classroom“ (angl. „Ateities klasė“), kurio metu Švietimo centro patalpose bus įrengtos modernios ugdymo aplinkos, kuriose bus sudarytos sąlygos mokytis ne tik Druskininkų vaikams, bet bus organizuojami ir įvairūs tarptautiniai kvalifikacijos tobulinimo renginiai pedagogams.

Forumo dalyviai turėjo galimybę apžiūrėti naujai atidarytą specialiojo ugdymo klasę Druskininkų „Saulės“ mokykloje, taip pat lankėsi Druskininkų amatų centre „Menų kalvė“ ir šeimos pramogų bei laisvalaikio centre „O kas čia?“.

Svečiai lankėsi Druskininkų amatų centre „Menų kalvė“, kuriame susipažino su menininkų vykdomomis edukacinėmis programomis/Jurgitos Naruckienės nuotraukaŠeimos pramogų centras „O kas čia?“ vaišino forumo dalyvius kava, pyragu bei pristatė specialius pasiūlymus mokinių grupėms/Jurgitos Naruckienės nuotrauka

Apibendrindama susitikimą, Švietimo skyriaus vedėja D. Brown sakė, kad, patikimai kartu veikiant vietos politikams, vykdomajai valdžiai ir mokyklų bendruomenėms, savivaldybėse galima sukurti didelę pridėtinę vertę savo mokinių gerovei ir mokymosi pasiekimams. Ji pasidžiaugė užsimezgusiomis pažintimis ir būsimais naujais projektais.

Šeimos pramogų centras „O kas čia?“ vaišino forumo dalyvius kava, pyragu bei pristatė specialius pasiūlymus mokinių grupėms/Jurgitos
Naruckienės nuotrauka

Druskininkų savivaldybės informacija