Daugiau nei 30 kilometrų šviesolaidinių kabelinių linijų nutiesta Lazdijų rajone

Įgyvendinant projektą „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ Lazdijų rajone nutiesta 30,782 kilometrų šviesolaidinių linijų, kuriomis prie esamo šviesolaidinio tinklo prijungti 8 esami ryšio objektai. Linijų tiesimo darbai artimiausiu metu planuojami ir Varėnos rajone. Tankėjant šviesolaidinių linijų tinklui Lietuvoje vis daugiau šalies gyventojų suteikiama galimybė naudotis ryšių technologijų privalumais.

Bendras linijų ilgis visoje Lietuvoje siekia beveik 194 kilometrus, kuriomis jau prijungtas 71 esamas ryšio objektas, o statybos leidimai tolesnei plėtrai jau išduoti daugiau nei 426 kilometrų šviesolaidinių ryšio linijų visoje Lietuvoje. Šviesolaidinių kabelinių linijų klojimo, ryšio bokštų projektavimo ir įrengimo, elektros generatorių diegimo ir kiti projektu numatyti darbai vykdomi visoje Lietuvos teritorijoje.

Sukurtu tinklu ryšio paslaugų teikėjai galės teikti kokybiškas ir sparčias interneto, televizijos ir kitas paslaugas galutiniams vartotojams.

Projekto metu teritorijose, kuriose namų ūkiai neturi galimybės naudotis naujos kartos interneto prieiga, planuojama pastatyti apie 180 ryšio bokštų, bei nutiesti apie 1465 km šviesolaidinių kabelinių linijų, prijungiant pastatytus ryšio bokštus, bei apie 430 esamų ryšio objektų. Sukurtas tinklas praplės viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ valdomą šviesolaidinį tinklą bei užtikrins galimybes operatoriams teikti sparčias naujos kartos interneto prieigos paslaugas galutiniams vartotojams. Projektą planuojama įgyvendinti 2021 m. spalį.

Planuojama, kad projektas turės teigiamą poveikį verslo inovatyvumui, konkurencingumui, darbo jėgos paklausai, namų ūkių pajamoms, socialiniam mobilumui ir įtraukčiai, švietimui.

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 02.1.1-CPVA-V-521 „Naujos kartos prieigos plėtra“. Projektas dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF). Projektą įgyvendina viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“.

Užsakymo Nr. MDR-229-01

DRUSKININKŲ ŠVIETIMO CENTRO INICIATYVA  RAŠINIŲ CIKLAS APIE MOKYTOJUS SENJORUS