Ilgai nedirbusiems žmonėms reikia ne tik darbo, bet ir sugrįžimo į save

Druskininkų savivaldybės taryba patvirtino Druskininkų savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programą, kuri sėkmingai vykdoma. Druskininkai – viena iš 6 pilotinių savivaldybių, 2019 metais įgyvendinančių unikalią programą, skirtą Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelį, kuriame išskirtinis vaidmuo tenka psichologo konsultacijoms.

Dėmesys – psichologinei pagalbai

Šios programos įgyvendinimui Atvejo vadybininke paskirta Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Asta Dyburienė teigė, jog tai – originalus projektas, kuriame svarbiausias vaidmuo skiriamas ne tik darbo paieškoms ar darbo netekusių žmonių perkvalifikavimui, bet ir tokių žmonių asmenybės stiprinimui. Šiam tikslui pasiekti suteikiamos  individualios psichologinės konsultacijos.

Programos įgyvendinime dalyvauja 50 dalyvių, atitinkančių Užimtumo didinimo programoje nustatytus kriterijus – ilgai ieškantys darbo, gaunantys piniginę socialinę paramą bei vyresni nei 40 metų. Programos įgyvendinimo laikotarpiu (2019 m.) planuojama apie 18 dalyvių parengti darbo rinkai ir nukreipti į Užimtumo tarnybos Druskininkų skyrių, kuriame jiems bus pateiktas darbo pasiūlymas.

Kaip teigė A. Dyburienė, užimtumo skatinimo ir motyvavimo pagalbą sudaro bendrųjų, specialiųjų socialinių ir kitų paslaugų teikimas.

„Programoje dalyvaujančių asmenų grupei tikrai neužtenka bendrų integracijos į darbo rinką paslaugų, nes jų patiriamos problemos nėra vien darbo neturėjimas. Jos apima daugybę dalykų – vidines problemas, bendrųjų ir profesinių gebėjimų stoką, priklausomybes, sveikatos būklę. Tai iš esmės rodo, kad šiems asmenims reikalinga papildoma pagalba ir individualus dėmesys, siekiant jų integracijos į darbo rinką. Todėl ypač didelis vaidmuo šiame projekte skiriamas psichologinei pagalbai“, – pasakojo A. Dyburienė.

Projekte atsigręžta į žmogų


D. Žukauskaitė: „Šis projektas suteikia jame dalyvaujantiems žmonėms galimybę pasidalinti šiais išgyvenimais, stabtelėti ir paieškoti sprendimų.“

Projekto organizatoriams bendraujant su programos dalyviais, išaiškėjo, kad jie išgyvena neigiamas darbdavių, visuomenės, kartais ir paslaugas jiems teikiančių asmenų nuostatas dėl jų įdarbinimo. Ilgai besitęsianti darbo paieška bei kitos asmeninės bėdos taip pat sukelia traumuojančius emocinius išgyvenimus. Taigi psichologinė pagalba yra reikalinga ir efektyvi.

Viso projekto laikotarpiu su darbo netekusiais žmonėmis bendraujanti psichologė Daiva Žukauskaitė yra įsitikinusi, jog šio projekto išskirtinumas – galimybė dalyviui pačiam įsigilinti į save, įvertinti savo sunkumus. Psichologės nuomone, kartais tiesiog svarbu stabtelėti ir pasižiūrėti, kas gi vyksta mūsų gyvenime, kodėl esame viename ar kitame jo taške, kokie mes esame ir link kur judame.

„Šiame projekte vertinu tai, kad yra atsigręžta į žmogų. Tikiu, kad kiekvienas yra atsakingas už savo gyvenimą ir ieško sprendimų savo sunkumams įveikti, tačiau tuo pačiu tikiu, jog stabtelėjus ir leidus sprendimų paieškoti dviese, kartu su specialistu, juos dažnas randa lengviau ir greičiau“, – mintimis dalijosi psichologė.

„Darbo praradimas yra sunkus išgyvenimas kiekvienam. Natūralu, kad šioje situacijoje tenka išgyventi stiprias emocijas. O ir darbo netekimas yra priskirtinas prie didelio streso. Šis projektas suteikia jame dalyvaujantiems žmonėms galimybę pasidalinti šiais išgyvenimais, stabtelėti ir paieškoti sprendimų“, – sakė D. Žukauskaitė.

Projektas keičia žmones


A. Dyburienė: „Man atrodo, kad šiame projekte svarbiausia ne tai, kiek žmonių įsidarbina, bet kiek iš jų pakeičia požiūrį į save ir aplinką.“

A. Dyburienė: „Man atrodo, kad šiame projekte svarbiausia ne tai, kiek žmonių įsidarbina, bet kiek iš jų pakeičia požiūrį į save ir aplinką.“

Atvejo vadybininkė Asta pastebi projekto dalyvių pasikeitimą. Jos nuomone, projekto stiprybė ir sėkmė yra tai, kad akivaizdžiai galima stebėti, kaip žmonės keičiasi dalyvaudami projekte, kaip keičiasi elgsenos vertinimas: jie išdrąsėja, stiprėja atsakomybė. Kai kurie projekto dalyviai ryžtasi pokyčiams – savanoriškai eina gydytis nuo priklausomybių.

„Man atrodo, kad šiame projekte svarbiausia ne tai, kiek žmonių įsidarbina, bet kiek iš jų pakeičia požiūrį į save ir aplinką“, – sakė A. Dyburienė.

Atvejo vadybininkė pripažino, jog projekto pradžioje, pradėjus teikti individualias psichologines konsultacijas, buvo jaučiamas daugelio programos dalyvių pasipriešinimas.

„Vėliau projekto dalyvių elgesys pasikeitė. Dauguma laukdavo psichologinių konsultacijų. Sakė, kad jiems lengviau. Nemažai dalyvių pageidavo, kad konsultacijos jiems būtų pratęstos“, – pasakojo A. Dyburienė.

„Pilotą“ kūrė organizatoriai ir dalyviai

Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Violetos Grigorienės teigimu, siekiant šio projekto tikslo – palengvinti ilgą laiką nedirbusių asmenų perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo rinkoje, pasitelkiant skatinimo ir motyvavimo paslaugas, didelis dėmesys buvo skiriamas kiekvieno žmogaus poreikiams ir galimybėms. Čia kiekvienas žmogus buvo išklausomas, atsižvelgiama į jų pastabas, pageidavimus, sprendžiamos įvairios – ūkinės, buitinės, sveikatos, įsidarbinimo – problemos.