Druskininkų švietimo bendruomenė pradėjo naujus mokslo metus

Pirmadienį Druskininkuose, Viečiūnuose ir Leipalingyje į mokyklas ir lopšelius-darželius sugužėjo gėlių žiedais nešini mokiniai. Į mokyklas sugrįžę moksleiviai skubėjo pamatyti seniai matytus draugus, mokytojus, dalijosi praėjusios vasaros įspūdžiais.

Mokslo metų pradžią skelbiantis skambutis nuaidėjo mokyklose, kviesdamas pradėti dar vienus mokslo metus ir žengti žinių keliu/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Mokslo metų pradžią skelbiantis skambutis nuaidėjo mokyklose, kviesdamas pradėti dar vienus mokslo metus ir žengti žinių keliu.

Į naujųjų mokslo metų pradžios renginius Druskininkų savivaldybės mokyklose ir daželiuose pirmadienį susirinko 2921 mokiniai. Druskininkų savivaldybės mokyklas pradėjo lankyti 187 pirmokai – 25 mokinukais daugiau nei pernai.

„Atgimimo“ mokykla 75-uosius mokslo metus pradėjo, turėdama 760 mokinių, iš kurių 330 pradinukai ir 85 priešmokyklinio ugdymo grupes lankantys vaikai. Mokyklos bendruomenė džiaugiasi pagaliau turėdama pilną mokymosi pagalbos mokiniui specialistų grupę – tai pagerins pagalbos teikimą  specialiųjų poreikių mokiniams.

Mokykloje bus tęsiamas pagilintas anglų kalbos ir fizinės kultūros mokymas, papildomos valandos skiriamos gabiesiems 7-8 klasių mokiniams mokytis lietuvių kalbos ir matematikos, kuriamos naujos gabiųjų mokinių  ugdymo tradicijos nuo 5-osios klasės.

Mokykla vykdys 5 tarptautinius projektus su užsienio šalimis. Šįmet didžiausią dėmesį mokykla skirs susitarimams tarp įvairių bendruomenės grupių, mokinių savarankiškumo ir atsakomybės už mokymąsi stiprinimui.

„Saulės“ pagrindinėje mokykloje mokysis 604 moksleiviai (kartu su „Saulutės“ sanatorine mokykla).

Šiemet juos mokys 54 mokytojai, 5 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 7 pagalbos mokiniui specialistai (logopedai, spec. pedagogai, socialiniai pedagogai, psichologai).

„Saulės“ pagrindinėje mokykloje mokysis 601 moksleivis (kartu su „Saulutės“ sanatorine mokykla). Šiemet juos mokys 54 mokytojai, 5 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 7 pagalbos mokiniui specialistai (logopedai, spec. pedagogai, socialiniai pedagogai, psichologai).

Nuo rugsėjo mokykloje veikia sensorinės aplinkos kambarys. Sensorinė įranga šviesų, garsų, vaizdų, muzikos variacijų ir skirtingomis vystymosi reikmėms skirti žaidimai leidžia sukurti aplinką, kurioje galima atsipalaiduoti, padidinti motyvaciją vėlesnėms veikloms ir pajusti teigiamą emocijų antplūdį.

Neįgaliems mokiniams įrenginėjamas liftas. Nuo rugsėjo pirmos dienos veikia specialioji priešmokyklinė klasė, skirta autizmo spektrą turintiems vaikams.

Šiemet mokyklos prioritetas – individuali kiekvieno vaiko pažanga

„Ryto“ gimnazijoje šiais mokslo metais mokysis 458 mokiniai, juos mokys 51 mokytojas. Gimnazija numato pagrindinį dėmesį skirti asmeninei mokinio pažangai bei dialogo ir susitarimų kultūros vystymui, tobulinti pagalbos mokiniui sistemą, tęsti ilgalaikius tarptautinius projektus, organizuoti renginius, skirtus ne tik dalykinių, bet ir bendrųjų kompetencijų ugdymui.

Leipalingio progimnaziją šiemet lankys 159 mokiniai, iš jų – 19 pirmokų. Mokinius mokys 31 pedagogas.

Pagrindinis šios progimnazijos ateinančių mokslo metų veiklos prioritetas bus mokymosi kokybės gerinimas, siekiant individualios kiekvieno mokinio pažangos. Didelis dėmesys skiriamas ugdymo aplinkai, komunikacijos procesų efektyvinimui.

2019-2020 mokslo metų vienas iš veiklos prioritetų – individuali kiekvieno mokinio pažanga.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas ne tik mokinių akademiniams pasiekimams, tačiau ir asmenybės brandai bei saviraiškai, taip pat – sveikatingumo ugdymui bei fiziniam lavinimui.

Viečiūnų progimnazijoje naujus mokslo metus pradėjo 108 1-8 klasių mokiniai, dar 74 vaikai lankys ikimokyklinio ugdymo skyrių „Linelis“, kuris šį rugsėjį buvo visiškai renovuotas.

Nauja aplinka bus labiau pritaikyta šiuolaikinio ugdymo principams – grupėje bus įrengtos erdvės vaikų žaidimams – namelis medyje, slėpynių ola, taip pat pakylos – amfiteatrai. Juo naudojant, bus ugdomi kūrybiniai vaikų gebėjimai.

Kaip teigė progimnazijos direktorė Žaneta Krivonienė, čia svarbus kiekvienas vaikas.

Vienas pagrindinių mažų mokyklų bruožų yra tas, kad jose nėra nepastebimų vaikų – visi pažįstami, visiems užtenka laiko.

Pagrindiniu progimnazijos siekiu 2019-2020 m. bus laikomas siekis užtikrinti visų mokinių pažangumą, atsižvelgiant į kiekvieno individualius poreikius – tiek gabių mokinių, tiek patiriančių sunkumų.

Mokinių laukia įdomi formalųjį ugdymą papildanti veikla, nes nuo rugsėjo mėnesio progimnazija įgyvendins ir Druskininkų VVG finansuojamą projektą. Mokymosi procesas bus praturtintas įdomiomis,  inovatyviomis pamokomis.Jose bus naudojami IT ir aktyvūs mokymo metodai.

Šiemet atnaujintas gamtos mokslų kabinetas, kuris buvo papildytas naujais nešiojamais kompiuteriais.

Kaip sakė Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown, visos Savivaldybės ugdymo įstaigos naujiems mokslo metams aktyviai ruošėsi –  atnaujintos ne tik edukacinės erdvės, renovuotos patalpos, bet ir diegiamos naujos socialinių emocinių kompetencijų ugdymo programos, gerinamos specialiųjų poreikių mokinių mokymosi sąlygos. Kiekvienos mokyklos  bendruomenėje buvo susitarta dėl svarbiausių mokslo metų veiklos prioritetų. Tradicinėje konferencijoje Lietuvos švietimo bendruomenei švietimo, mokslo ir sporto ministras A. Monkevičius palinkėjo visiems mokytojams ir mokyklų vadovams atrasti kelią į kiekvieno vaiko sėkmę, surasti būdą patenkinti kiekvieno mokymosi poreikius.

Laimos Rekevičienės, Simonos Dailydaitės, Roberto Kisieliaus, Leipalingio ir Viečiūnų progimnazijų archyvų nuotraukos

Daugiau nuotraukų rasite „Facebook“ paskyroje „Mano Druskininkai“

„Mano Druskininkai“ informacija