Tarybos posėdyje pakeistas biudžetas, pritarta svarbiems projektams

Penktadienį sušauktame Druskininkų savivaldybės tarybos posėdyje svarstyta 18 klausimų, susijusių su įvairiomis Savivaldybės veiklos sritimis. Posėdyje dalyvavo 20 Tarybos narių, kurie daugeliu klausimų balsavo vienbalsiai. Posėdį vedė Savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius.

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja Vyda Amšiejienė pristatė sprendimo projektą dėl 2019 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto pakeitimo. Pagal šį projektą, biudžetas buvo padidintas 290,7 tūkst. eurų.

Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Svirskas Tarybos narių prašė pritarti trims projektams, teikiamiems pagal 4-ąjį INTERREG V-A Lietuvos-Lenkijos kvietimą. Bendra šių projektų vertė – per 1,6 mln. eurų. Projektus Druskininkų savivaldybė vykdys kartu su partneriais iš Lenkijos.

Ūkio skyriaus vedėjas Valdas Kuleckas supažindino Tarybos narius su projektu, teikiamu pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą. Ši programa suteikia galimybę atnaujinti vietinius kelius. Už 200 tūkst. eurų bus išasfaltuota kelio atkarpa šalia Leipalingio.

Tarybos nariai patvirtino naują Druskininkų lopšelio- darželio „Bitutė“ direktorę. Ja tapo konkursą laimėjusi Lina Bagdanavičienė.

Tarybos posėdyje buvo priimta nemažai svarbių sprendimų švietimo, socialinės paramos, nevyriausybinių organizacijų veiklos ir kitais klausimais.

Penktadienį sušauktame Druskininkų savivaldybės tarybos posėdyje svarstyta 18 klausimų, susijusių su įvairiomis Savivaldybės veiklos sritimis/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Druskininkų  savivaldybės informacija