Profesinės šventės proga – padėkų gausa Druskininkų savivaldybės medikams

Medicinos darbuotojų dienos išvakarėse druskininkiečių bei miesto svečių sveikata ir gyvybe besirūpinantiems medikams jų profesinės dienos proga „Snow Arenoje“ surengta šventė. Hipokrato priesaikai pasišventusius Druskininkų savivaldybės medicinos srities darbuotojus pasveikino Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, jo pavaduotojas Linas Urmanavičius, Savivaldybės gydytoja Eglė Sadauskaitė.

Padėkas Druskininkų ligoninės, Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro, „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ ir Druskininkų VSB kolektyvams atsiėmė šių įstaigų vadovai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Gražiausi žodžiai – medikams

„Mieli medikai, Jūs visi esate mums labai reikalingi. Vertindami profesines savybes, mes, ko gero, dažnai nė nesusimąstome, kad mediko profesija yra svarbi mums kiekvienam. Susimąstome ir įvertiname tik tada, kai mus ištinka kokia nors sveikatos problema, kai netenkame artimo žmogaus. Labai džiugu Jus pagaliau matyti be kaukių, džiugu, kad iš ypatingai sunkių ligų sąrašo išbrauktas kovidas. Smagu, kad mes vėl galime bendrauti, matyti ne tik vienas kito akis, bet ir šypsenas.

Niekada nepamiršime, kad pastaraisiais metais būtent Jūs, mieli medikai, buvote pirmose kovos su COVID-19 gretose. Ačiū, kad esate, kad padedate mums išsaugoti svarbiausią dalyką gyvenime – mūsų sveikatą,“ – sveikindamas medikus, kalbėjo R. Malinauskas.

Kaip sakė mero pavaduotojas L. Urmanavičius, medikų darbas buvo ypač reikalingas per pandemiją – ir per karantinus jiems kasdien teko rūpintis žmonių sveikata ir gelbėti gyvybes: „Didžiuojamės Jumis ir dėkojame už Jūsų kasdienį darbą.

„Sveikindama Jus profesinės šventės proga, dėkoju už kasdien kuriamus didelius ir mažus stebuklus. Būkite sveiki ir nestokokite optimizmo kiekvieną dieną“, – linkėjo Savivaldybės gydytoja E. Sadauskaitė.

VšĮ Druskininkų ligoninės ir VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC), UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ kolektyvams padėkota už atsidavimą savo profesijai, stiprybę, dėmesingumą pacientams ir jų artimiesiems, žmogiškumą, suteikiant vilties. „Branginkite savo profesiją, didžiuokitės pašaukimu ir ištikimybe Hipokrato priesaikai. Sveikata ir gyvybė yra didžiausias turtas. Todėl Jūsų darbas yra vertas didžiausios pagarbos ir nuoširdžių padėkos žodžių“, – rašoma šių įstaigų kolektyvams įteiktose savivaldybės mero R. Malinausko pasirašytose padėkose. Minėtose įstaigose dirbantiems medikams palinkėta stiprios sveikatos, išminties, susitelkimo ir jėgų, vykdant savo kilnią misiją.

Druskininkų savivaldybės medikams organizuotos šventės akimirkas užfiksavo Robertas Kisielius

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (VSB) kolektyvui padėkota už daugybę suorganizuotų renginių, įvykdytų akcijų bei konkursų, iniciatyvas, kurios vienija bendruomenės narius ir visus „užkrečia“ energija. Jiems palinkėta ir toliau sėkmingai vykdyti veiklą bei kiekvienam šalia esančiam įkvėpti meilę sportui ir sveikai gyvensenai.

Padėkos už nuoširdų darbą ir profesionalumą

Mediko dienos išvakarėse pasveikinti ir padėkomis apdovanoti visų savivaldybės sveikatos įstaigų darbuotojai.

Apdovanojimai įteikti Druskininkų savivaldybės VSB visuomenės sveikatos specialistams: Ignui Povilanskui – už sąžiningai atliekamą darbą, atsakingumą ir kruopštumą;
Mariui Bubneliui – už greitą ir nuoširdų darbą, įgyvendinant projektus;Sigutei Vilkelienei – už atsakingumą, įdomiai ir kūrybiškai vykdant sveikatinimo veiklas; Laimai Sadauskienei – už nuoširdų ir profesionalų darbą, aktyvią veiklą; Editai Bankietaitei – už atsidavimą darbui ir norą tobulėti; Irmai Tamulevičienei – už idėjas ir iniciatyvą, bendradarbiavimą, pasidalinimą savo žiniomis; Vilijai Žadeikienei – už profesionalų ir kūrybinį darbą, bendradarbiavimą, vykdant veiklas.

Druskininkų ligoninės gydytojai kardiologei, Vidaus ligų skyriaus vedėjai-gydytojai Nijolei Šavelskienei padėka skirta už profesionalų ir atsakingą darbą, suvaldant COVID-19 infekciją;  Vidaus ligų gydytojai Editai Ceizarytei – už profesionalumą ir pareigingumą bei operatyvų darbo organizavimą ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 infekcijos metu; COVID-19 skyriaus bendrosios praktikos slaugytojai Kristinai Sapežinskaitei – už nuoširdumą, atsidavimą, dėmesingumą ir profesionalumą, prižiūrint COVID-19 infekcija sergančius pacientus; COVID-19 skyriaus slaugytojo padėjėjai Vidai Jankauskienei – už darbštumą, kruopštumą, dėmesingumą ir atsidavimą, prižiūrint COVID-19 infekcija sergančius pacientus; Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus Karščiavimo poskyrio bendrosios praktikos slaugytojai Stasei Gaidienei – už paslaugumą, komunikabilumą ir nuoširdų dėmesį pacientams; Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus Karščiavimo poskyrio slaugytojo padėjėjai Rūtai Vilkelienei – už kolegiškumą, draugiškumą, toleranciją ir sąžiningą darbą; VšĮ Druskininkų ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus vedėjui-gydytojui Ernestui Margeliui – už efektyvų ir operatyvų  priėmimo ir skubios pagalbos bei karščiavimo skyriaus darbo organizavimą, paslaugų kokybės gerinimą, nuoširdų dėmesį pacientams ir pelnytą jų pasitikėjimą. Druskininkų ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus vyr. slaugytojai Vilijai Griškaitienei padėkota už profesionalumą ir atsakingumą, koordinuojant Vaikų skyriaus, Priėmimo ir skubios pagalbos, Karščiavimo skyrių darbą ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 infekcijos metu; Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus bendrosios praktikos slaugytojai Gitanai Truskienei – už profesionalumą, komunikabilumą, nuoširdžią pagalbą kolegoms ir dėmesį bei rūpestį pacientams; Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus slaugytojo padėjėjai Genei Zaliauskienei – už sąžiningai atliekamą darbą, komunikabilumą, nuoširdumą ir jautrumą, bendraujant su kolegomis bei pacientais; ergoterapeutei-masažuotojai Liucijai Janulevičiūtei – už nuoširdų ir profesionalų darbą su pacientais ir puikų bendradarbiavimą su kolegomis; kineziterapeutui Justinui Radzevičiui – už profesionalų darbą ir nuoširdų bendravimą su pacientais; vaikų ligų gydytojai, Vaikų ligų skyriaus vedėjai-gydytojai Rasai Povilaitienei – už atsidavimą savo profesijai, profesionalumą, komunikabilumą ir nuoširdų dėmesį bei rūpestį pacientais; gydytojui anesteziologui-reanimatologui Arnui Šeškevičiui – už profesionalumą ir aktyvų dalyvavimą, prisidedant prie sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo savivaldybėje, nuoširdų bendradarbiavimą ir dėmesį kolegoms bei pacientams; Konsultacinės poliklinikos Procedūrinio kabineto bendrosios praktikos slaugytojai Aurelijai Mackevičienei – už profesionalumą, nuoširdų bendravimą su pacientais, sąžiningą darbą ir puikius veiklos rezultatus; Klinikinės diagnostinės laboratorijos medicinos biologei Miglei Kavaliukienei – už profesionalų darbo organizavimą, iniciatyvumą, aktyvumą ir puikius darbo rezultatus; biomedicinos technologei Linai Buoželienei – už atidumą, tikslumą, darbštumą ir nuoširdų bendravimą su pacientais.

Profesinės dienos išvakarėse padėkota ilgiausiai – net 51-erius metus – Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centre (PSPC) dirbančiai darbuotojai – Psichikos sveikatos centro slaugytojai Vandai Kasperiūnienei. Druskininkų savivaldybės mero R. Malinausko pasirašyta padėka už prisidėjimą prie COVID-19 skiepijimo, darbą COVID-19 vakcinavimo centre, teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas VSAT užkardose migrantams apdovanota ir Druskininkų PSPC bendrosios praktikos slaugytoja Laima Tamulienė. Už kiekvieną dieną teiktas sveikatos priežiūros paslaugas VSAT užkardose migrantams bei sveikatos priežiūros paslaugų teikimą COVID-19 pacientams namuose padėkota šeimos gydytojams Kęstučiui Juškai ir Gintarei Grigaliūnei.

Padėkos už prisidėjimą prie COVID-19 skiepijimo, darbą COVID-19 vakcinavimo centre įteiktos Druskininkų PSPC Klinikos laborantei Gintarei Janulevičiūtei ir bendrosios praktikos slaugytojoms Lidijai Kanopkienei, Eglei Akstinaitei ir Rūtai Goberienei, bendrosios praktikos slaugytojai Kristinai Sviderskienei ir slaugytojo padėjėjai Onutei Bendaravičienei – už prisidėjimą prie COVID-19 valdymo, dirbant mobiliojoje komandoje, kuri teikė COVID-19 sergantiems pacientams paslaugas jų namuose, darbą vakcinacijos centre bei mobiliajame testavimo punkte, koordinatorei Rasai Legevičiūtei-Dovidonei – už prisidėjimą prie COVID-19 skiepijimo, darbą COVID-19 vakcinavimo centre, pacientų srautų koordinavimą, registracijos užtikrinimą, bendrosios praktikos slaugytojai Alinai Vaitukevičienei – už prisidėjimą prie COVID-19 skiepijimo, darbą COVID-19 vakcinavimo centre, aktyvų dalyvavimą, teikiant medicininę pagalbą įvairiuose sporto renginiuose, kaip budinčiam medicinos personalui, Greitosios medicinos pagalbos vedėjai Nijolei Sarafinaitei, slaugytojai Gabrielei Maciunskienei – už greitosios medicinos pagalbos darbo organizavimą pandemijos laikotarpiu, vyriausiajai slaugos administratorei Zitai Viščinienei – už prisidėjimą prie pandemijos suvaldymo Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje.

Už nuoširdų rūpestį ir atsidavimą darbui padėkota ir Druskininkų gydyklos medikams – bendrosios praktikos slaugytojai Alenai Arabchyk, kineziterapeutei Ievai Blažytei, masažuotojai Eglei Petruškevičiūtei, slaugytojo padėjėjai Onai Uzdilienei, slaugytojo padėjėjai Vidai Ivanauskienei, bendrosios praktikos slaugytojai Linai Balčiuvienei, bendrosios praktikos slaugytojai Ramunei Valiukėnienei ir gydytojui Rimantui Ambrazaičiui.

Profesinės šventės proga savo dainomis Druskininkų medicinos srities darbuotojus nudžiugino charizmatiška dainininkė, dainų autorė Aldegunda.

„Mano Druskininkai“ informacija