Bus atliekamas Lietuvos gyventojų faktinės mitybos, mitybos ir fizinio aktyvumo įpročių tyrimas

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad 2019 m. rugsėjo-gruodžio mėnesiais visoje Lietuvoje vykdomas suaugusių (19-64 m.) ir pagyvenusių (65-75 m.) gyventojų faktinės mitybos, mitybos ir fizinio aktyvumo įpročių tyrimas, kurio metu numatoma apklausti atsitiktinės atrankos būdu atrinktus respondentus. Tyrimas atliekamas, įgyvendinant 2019 m. sausio 3 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse komisijos 2019 m. sausio 14 d. protokolo Nr. LP-9 nutarimu Nr. 1 patvirtintus Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo 2019 m. veiklos prioritetus.

Tyrimo tikslas – anketiniu apklausos būdu ištirti ir įvertinti suaugusių ir pagyvenusių Lietuvos gyventojų mitybos įpročius ir faktinę mitybą; išmatavus asmens ūgį ir kūno masę, apskaičiuoti kūno masės indeksą (KMI) bei įvertinti gyventojų fizinio aktyvumo būklę. Atlikto tyrimo duomenys leis įvertinti gyventojų mitybos ir fizinio aktyvumo būklę bei pokyčius ir rengti sveikos mitybos bei fizinio aktyvumo skatinimo rekomendacijas, organizuoti mokymus specialistams ir visuomenei apie tinkamą mitybą bei fizinio aktyvumo skatinimą, problemas, galimus jų sprendimo būdus. Analogiški tyrimai Lietuvoje vykdomi nuo 1997 m. kas 5-6 metai.

Tyrimo koordinatorius ir duomenų tvarkytojas – Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centras. Tyrimą atlieka savivaldybių visuomenės sveikatos biurų specialistai.

Respondentai apklausiami tik po to, kai jie duoda sutikimą (žodžiu) apklausai atlikti. Jei asmuo sutinka (žodžiu) dalyvauti tyrime ir pildyti anketą bei atsakyti į pateikiamus anketoje klausimus, laikoma, kad jis davė sutikimą dalyvauti apklausoje.

Atkreipiame dėmesį, kad anketa yra anoniminė, savo vardo, pavardės ar kitos informacijos, leidžiančios identifikuoti respondentą, rašyti nereikia. Apklausos duomenys bus suvedami į kompiuterinę programą, prieš tai suteikus kiekvienai anketai (kiekvienam respondentui) kodą (numerį). Bus analizuojami ir naudojami tik apibendrinti duomenys, nenaudojant ir negalint atsekti asmens duomenų.

Jei iškiltų neaiškumų ar klausimų apie tyrimą, prašome kreiptis į Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistą, vykdantį visuomenės sveikatos stebėseną Povilą Jagelavičių (tel. (8 313) 55391 arba el. p. info.druskininkuvsb@gmail.com).

Taip pat galite kreiptis į Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centro Mitybos ir fizinio aktyvumo skyriaus vedėją Romą Bartkevičiūtę (tel. (8 5) 276 1341, el. p. roma.bartkeviciute@smlpc.lt) arba į Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centro direktoriaus pavaduotoją Albertą Barzdą (tel. (8 5) 277 8919 el. p albertas.barzda@smlpc.lt).

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija