XI Pasaulio lietuvių sporto žaidynių retrospektyva. Apdovanojimai (video)

Liepos 14-17 dienomis Druskininkai tapo visų sportuojančių lietuvių, susirinkusių į XI Pasaulio lietuvių sporto žaidynes, draugystės ir vienybės centru – sporto žaidynėse dalyvavo apie pustrečio tūkstančio tautiečių iš 26 pasaulio šalių