Pabėgėliai iš Ukrainos Druskininkuose susirado darbus ir mokosi lietuvių kalbos

Vasario mėnesį Rusijai užpuolus Ukrainą, milijonai ukrainiečių pabėgėlių patraukė į Lenkiją, Lietuvą ir kitas valstybes. Kovo pradžioje tam tikra dalis ukrainiečių laikinajam savo prieglobsčiui pasirinko Druskininkus. Mūsų mieste jiems buvo suteikta visa reikalinga pagalba, o druskininkiečiai su jais dosniai dalijasi būstu, dovanoja drabužių ir kitų būtinų daiktų.

L. Baranauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja / Laimos Rekevičienės nuotrauka

Nuo pat ukrainiečių pabėgėlių atvykimo į Druskininkus visas jų problemas sprendžia Savivaldybė ir bendruomenė.

Apie tai, kaip Druskininkuose sekasi ukrainiečiams, kokias jų problemas tenka dažniausiai spręsti, kaip jiems pavyksta integruotis į mūsų bendruomenę, kalbėjomės su Socialinės paramos skyriaus vedėja Ligita Baranauskiene.

– Kiek šiuo metu Druskininkuose yra apsistojusių pabėgėlių iš Ukrainos?

– Lietuvos migracijos informacinės sistemos duomenimis, šiuo metu yra užregistruoti 638 ukrainiečiai, pasitraukę iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kurių gyvenamoji vieta nurodyta Druskininkų savivaldybėje. Iš jų 262 vaikai iki 17 metų ir 376 – suaugusieji.

– Kokia yra pabėgėlių judėjimo dinamika nuo kovo iki dabar? Ar daug iš jų, pasirinkusių Druskininkus, sugrįžo į Ukrainą?

– Nuo šių metų kovo mėnesio didžiausias pabėgėlių skaičius fiksuotas kovo 14-21 dienomis (203 asmenys per 7 dienas). Vėliau atvykstančiųjų skaičius palaipsniui mažėjo. Nuo liepos 11 iki 18 dienos fiksuota 15 naujai atvykusių Ukrainos piliečių.

Lietuvos migracijos informacinės sistemos duomenimis, iš Druskininkų savivaldybės gyventi į Ukrainą sugrįžo arba išvyko gyventi į kitą užsienio valstybę 25 Ukrainos piliečiai.

Vasaros poilsio stovykloje iš Ukrainos atvykę mokiniai smagiai pramogauja, dalyvauja įvairiose edukacijose ir intensyviai mokosi lietuvių kalbos / Asmeninio archyvo nuotraukos

– Kokia yra ukrainiečių įdarbinimo situacija? Kokiose įmonėse ir bendrovėse jie įsidarbino? Kiek yra registruotų Užimtumo tarnyboje?

– Nuo karo pradžios iki šiol Užimtumo tarnybos Druskininkų skyriuje registravosi 248 ukrainiečiai. Įdarbinta 130 asmenų, 23 asmenims darbo paieška nutraukta, 1 nusiųstas į profesinį mokymą. Daugiausia ukrainiečių įsidarbino sanatorijose ir SPA centruose kambarinėmis, padavėjais, pagalbiniais darbininkais bei švietimo įstaigose – mokytojais ar jų padėjėjais.

– Kur yra apgyvendinti pabėgėliai iš Ukrainos? Kiek išmokėta kompensacijų už būsto nuomą jo pateikėjams? Ar daug pabėgėlių patys išsinuomojo būstus?

– Visi atvykusieji gyvena privačiuose gyventojų būstuose. Ukrainiečius priėmusiems gyventojams ir verslui jau išmokėta 51 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų. Kompensacijas už būsto suteikimą gauna 124 būstų savininkai.

Svarbi žinia ukrainiečius priėmusiems gyventojams ir verslui – kompensacijos bus mokamos ilgiau – pusę metų vietoje trijų mėnesių. Būstų ir kitų tinkamų gyventi patalpų savininkai, kurie apgyvendino Ukrainos karo pabėgėlius, savivaldybės Socialinės paramos skyriui turėtų teikti prašymus kompensacijoms gauti, o kompensacijas jau gaunantys – kreiptis dėl jų pratęsimo.

Asmuo, siekdamas gauti kompensaciją, turi pateikti savivaldybės nustatytos formos prašymą dėl kompensacijos skyrimo. Kartu su prašymu reikia pateikti pagal Civilinio kodekso reikalavimus sudarytą būsto panaudos sutartį ar jos kopiją, kurioje nurodytas panaudos gavėjo vardas, pavardė, asmens kodas arba interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (ILTU kodas) ir gimimo data, jei asmens kodo panaudos gavėjas neturi.

– Su kokiomis problemomis į Socialinės paramos skyrių dažniausiai kreipiasi pabėgėliai?

– Į Socialinės paramos skyrių ukrainiečiai kreipiasi, kaip į informacijos centrą ir dažniausiai teiraujasi, kokios išmokos jiems priklauso, kokius dokumentus turi pateikti, kur ir kaip jie gali susirasti būstą, užrašyti vaikus į darželį ar mokyklą, teiraujasi dėl paramos maistu, drabužiais ar higienos prekėmis.

– Kokias išmokas gauna pabėgėliai? Kiek pinigų išmokėta nuo pabėgėlių atvykimo į Druskininkus?

– Tik atvykę į mūsų šalį, pabėgėliai turi teisę dirbti ir gauti Užimtumo tarnybos teikiamas paslaugas, jų vaikai gali lankyti ugdymo įstaigas, gauti paramą mokiniams, darželio ugdymo mokesčio lengvatą. Esant sunkiai materialinei padėčiai, ligai, šeimai gali būti skiriama vienkartinė pašalpa.

Gavus leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, ukrainiečiai įgyja teisę į socialinę pašalpą ir būsto šildymo kompensacijas, išmokas vaikams, slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų kompensacijas, vienkartinę įsikūrimo pašalpą, ugdymo išlaidų kompensaciją, socialines paslaugas. Skiriant minėtą paramą, skyrimo sąlygos tokios pačios kaip ir bet kuriam Lietuvos piliečiui.

Iki šiol Socialinės paramos skyrius daugiausia prašymų sulaukė dėl socialinės pašalpos ir išmokų vaikams. Nuo kovo mėnesio ukrainiečiams išmokėta 116 tūkst. Eur LR valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų.

– Kaip organizuojamas pabėgėlių vaikų iš Ukrainos vasaros poilsis?

– Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje birželio-liepos mėnesiais organizuojama vasaros poilsio stovykla mokiniams, atvykusiems iš Ukrainos. Joje dalyvauja beveik 50 vaikų, su kuriais dirba pedagogės ukrainietės. Stovyklautojai ne tik smagiai atostogauja, dalyvauja įvairiose edukacijose, bet ir intensyviai mokosi lietuvių kalbos. Stovyklos veiklos finansuojamos bendrai valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis.

Parengė Laimutis Genys