Mažieji smagiai sportavo aktyvaus judėjimo festivalyje

Ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankantys vaikai du kartus per savaitę dalyvauja kūno kultūros užsiėmimuose, tačiau augančiam vaikui to nepakanka. Ikimokyklinis amžius yra palankiausias formuoti įgūdžius, įpročius ir gyvenimo nuostatas, taigi tai įgyvendinti padeda projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“.

K. Dineikos sveikatingumo parke mažieji aktyviai sportavo, žaidė įvairius judriuosius žaidimus gryname ore ir smagiai leido laiką / Lopšelio-darželio „Žibutė“ archyvo nuotrauka

Šis projektas, organizuojamas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA), yra puiki priemonė paskatinti vaikų fizinį aktyvumą bei pozityvų požiūrį į sportą, supažindinti su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis, paskatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

Projektas kasmet vykdomas trimis etapais. Pirmajame etape vaikų fizinio aktyvumo skatinimui buvo pasitelktos informacinės technologijos – vaikai, stebėdami filmuotas užduotis, mokėsi jas atlikti. Antrojo etapo metu įstaigose organizuojami fizinį aktyvumą skatinantys festivaliai. Jų metu siekiama, kad kuo daugiau vaikų patirtų džiaugsmą ir pozityvias emocijas, sportuodami ir bendraudami tarpusavyje. Šiais metais festivaliai orientuoti į vidutinį ir aukštą fizinį intensyvumą, kurio, anot Pasaulinės sveikatos organizacijos, ikimokyklinio amžiaus vaikams per dieną reikia net 60 minučių.

Lopšelis-darželis „Žibutė“ projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“ dalyvauja jau daug metų. Šiemet antrasis etapas – festivalis, kurį koordinavo mūsų įstaigos fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Edita Rundienė ir vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Odeta Lemkienė, balandžio 8 d. organizuotas K. Dineikos sveikatingumo parke. Jame dalyvavo viduriniojo ir vyresniojo amžiaus vaikų grupės – 4-5 m. vaikai. Jie aktyviai sportavo ir žaidė įvairius judriuosius žaidimus gryname ore.

Judrios veiklos buvo suskirstytos stotelėmis, vaikai po tam tikro laiko jose keitėsi.

Žaisdami judrųjį žaidimą „Šiaurės ir pietų vėjas“, vaikai patyrė daug gerų emocijų, stengėsi judėti atsargiai ir neužgauti draugo. Muzikinis žaidimas „Diena naktis“ paskatino vaikus improvizuoti, žaismingai mankštintis. Stotelėje „Parašiutas“ aktyvi veikla formavo žaidėjų bendradarbiavimą, komandinį žaidimą. Estafečių rungtys ugdė fizinį raštingumą, judėjimo džiaugsmą. O lopšelyje-darželyje „Žibutė“ savanoriaujantisAntoine iš Prancūzijos sudomino vaikus aktyviais žaidimais su futbolo elementais.

Festivalio užduotys buvo skirtos atskleisti vaikų fizinius gebėjimus ir puoselėti pagrindines olimpines vertybes: draugystę, tobulėjimą ir pagarbą, kilnų elgesį.

„Lietuvos mažųjų žaidynių“ ir Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ informacija