Prasmingai praleistas laikas drauge

Per Lietuvą nuvilnijo padėkos dienos. Šią bangą jau ne kartą pagavo ir Druskininkų „Bočių“ kolektyvai. Mus užliejo gerumo, šiltumo, Tėvynės meilės banga, noras išsakyti vieni kitiems gerus žodžius, pasidalinti pozityviomis, puikiomis gyvenimo emocijomis, perduoti gerą energiją, padėkoti už šaunias minutes, dienas, drauge praleistus metus.

Socialinių paslaugų centro salė pilnutėlė. Susirinko pasipuošę, šventiškai nusiteikę visi LPS Druskininkų bendrijos „Bočiai“ kolektyvai. Gausus ir dainingas „Bočių“ mišrus ansamblis didžiuojasi savo turtingu repertuaru, daugybe koncertų, tvirta draugyste. Darbščios, talentingos „Kraitės“ dalyvės papuošė ne tik tos dienos, bet ir daugybės kitų, ne tik mūsų buveinėse, bet ir mieste organizuojamų renginių aplinką. „Žodžio meno“ klubo narės pradėjo susibūrimą Sigito Gedos kūriniu „Giesmė pasaulio medžiui“ ir skatino didžiuotis savo gimtine, improvizavo laikmečio tema. Moterų vokalinis ansamblis „Druskelė“ priminė, koks nepaprastas įspūdis dainuoti drauge ir jausti balsų dermę, taiklios rankos ir žvitrios akies „Pasagėlės“ būrys, pasidabinę laimės pasagėlėmis, aktyviai populiarino šį auksinį žaidimą. Na, o „Sveikatingumo mankštos“ grupė nustebino „baltuoju“ špagatu.

Padėkos dienos pabaigoje „Bočiai“ įsiamžino bendroje nuotraukoje/Asmeninio archyvo nuotrauka

Renginyje atsilankiusi Druskininkų savivaldybės vyriausioji specialistė kultūrai Rūta Barkauskienė ne tik pagyrė „Bočių“ kolektyvus už darbštumą, jaunatviškumą, veržlumą, puikią atmosferą, bet padėkojo už aktyvų ir išradingą dalyvavimą Druskininkų kalėdinio miestelio renginiuose. Visų nuostabai, viešnia mums padainavo dvi nuostabias dainas, o publika jai pritarė. Likome jai dėkingi už malonų siurprizą, tai dar kartą patvirtino, kad ir miestui mes esame reikalingi.

„Bočių“ pirmininkė Zita Jančiauskienė daug naktelių nemiegojo, dėliodama renginio scenarijų ir kurdama nominacijas. O jų šįmet gausu, net 19! Nominacijos rimtos, tekstai išsamūs, tinka ne tik atliktam darbui, bet ir jį atlikusiam žmogui. Keletas iš jų: darbščiausioji – Genovaitė Puidokienė, balsingiausioji – Liucija Gerasimova, gailestingiausioji – Onutė Sakalauskienė, patriotiškiausias – Vytautas Valentukevičius, stropiausias – Stanislovas Daugėla…

Žaidimai, dainų pynės liejosi visą pusdienį… Padėkoję vieni kitiems, „sukritome“ į nuotrauką, kuria dalinamės ir su Jumis.

Vita Gimaitė