Druskininkų „Bočiai“ tęsia Lietuvos pažinimo keliones

Tradicija aplankyti svarbias gimto krašto vietas Zitos Joanos Jančiauskienės vadovaujamiems Druskininkų „Bočiams“ tapo būtinybe. Pastarajai išvykai buvo pasirinkta Veisiejų regioninio parko Vainežerio dvarvietė, 1831m. sukilimo vadės, kapitonės Emilijos Pliaterytės mirties vieta.

Subtilus ir graudus skulptoriaus Evaldo Paužos paminklas. Vainežetyje gimusi ir ten mokyklą lankiusi „Bočių“ narė Regina Sabaliauskienė susijaudinusi dalijosi prisiminimais apie gimtą sodžių, skaitė jautrias eiles.

O Kapčiamiestyje mus pasitiko grakšti karžygė E. Pliaterytė. Jai skirto paminklo autorius – buvęs Lietuvos partizanas Vėjas – Antanas Ambrusevičius. Įkvėptas E. Pliaterytės – lietuviškosios Žanos d`Ark istorijos, didis poetas Adomas Mickevičius rašė: „Žmonės mato po šia miline, moters veidą ir aukštą krūtinę… Lietuvaitė – kartoja pažinę. Tai kariuomenę vedė į didį sukilimą narsi Pliaterytė“. Šis ketureilis iškaltas ant postamento.

Nusilenkėme Tėvynės istorijai, o vėliau, Kapčiamiesčio laisvalaikio salės kvietimu, šiltoje bendraminčių apsuptyje linksmai atsisveikinome su rudens spalvomis.

Vita Gimaitė