Druskininkų „Bočiai“ aktyviai pasitiko didžiąsias metų šventes

Antrą Advento savaitę Druskininkų „Bočių“ mišrus ansamblis miesto bibliotekoje surengė Advento vakaronę miesto gyventojams ir svečiams, kurių atvyko ir iš gretimų miestelių bei Vilniaus.

Vakaronę vedė „Bočių“ pirmininkė Zita Jančiauskienė. Gražiai nuskambėjo Genovaitės Puidokienės skaitytos Marijos Katiliūtės-Lakrimos eilės apie gerumą mūsų širdyse, Audronės Padegimaitės skaitytos Bernardo Brazdžionio eilės apie Kalėdas. Skambėjo ir dainos apie mūsų tėvynę Lietuvą, parodyti Advento žaidimai. Vakaronę užbaigė bendra visų dalyvių giesmė „Viešpaties palaima visada telydi mus“, kurios mus išmokė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Po vakaronės visi galėjo pasigrožėti rankdarbių paroda, kurią surengė „Bočių“ „Kraitės“ būrelio moterys, vadovaujamos Janinos Klimienės.

Kitą savaitę organizuoti dar keli renginiai Druskininkų globos ir slaugos namuose bei Veisiejų miesto socialinės globos namuose. Buvo malonu matyti, kaip pagyvėjo klausytojų veidai, kokie jie buvo laimingi, klausydamiesi pasakojimų, dainų, dalyvaudami, kiek pajėgė, žaidimuose, mindami mįsles. Mūsų vis prašė dainuoti ir linksmas dainas, kurių gal nederėtų dainuoti per Adventą. Bet jos tiesiog praskaidrino ligonių kasdienybę. Jie prašė mūsų neužmiršti jų ir ateinančiais metais.

Rimties ir susikaupimo savaites pagyvino išvyka į Kauną. Druskininkų „Bočių“ linijinių šokių dalyvės buvo priimtos į šalies asociaciją „Gimnastika visiems“. Tikriausiai dėl to, kad mes kelis metus dalyvavome šios asociacijos Latežeryje organizuotuose renginiuose ir sėkmingai pasirodėme Europos gimnastikos asociacijos festivalyje Italijoje praėjusį rugsėjį. Kaune dalyvavome metiniame ataskaitiniame susirinkime, rinkome naują valdybą ir, jų prašymu, pašokome naują šokį pagal Antano Šabaniausko dainą „Marytė mėlynakė“. 

Po susirinkimo aplankėme Kauno Prezidentūrą, kurioje susipažinome su šimtu reikšmingiausių pirmosios Lietuvos respublikos įvykių. Jau sutemus, apžiūrėjome Kauno miesto eglę Rotušės aikštėje, ir buvome sužavėtos, nors tuo metu dar nežinojome, kad ji bus išrinkta gražiausia Lietuvos Kalėdine eglute.

Esame dėkingi mūsų pirmininkei Zitai už jos neišsenkamą entuziazmą ir energiją, organizuojant visus renginius. Linkime jai sveikatos, kad ir 2019-taisiais būtume visur kviečiami bei laukiami. Tai ir mūsų visų dalyvių, bet labiausiai – mūsų pirmininkės nuopelnas!

Druskininkų „Bočių“ linijinių šokių dalyvės buvo priimtos į šalies asociaciją „Gimnastika visiems“/Asmeninio archyvo nuotrauka

Laimutė Radinienė,
Druskininkų „Bočių“ ansamblio ir linijinių šokių kolektyvų dalyvė