Valstybės garantuojamą teisinę pagalbą Druskininkų savivaldybėje organizuoja ir teikia Druskininkų savivaldybės administracija

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto. Druskininkų savivaldybės gyventojai gali kreiptis dėl pirminės teisinės pagalbos per elektroninę sistemą TEISIS (https://www.teisis.lt), iš anksto užsiregistravę tel. (8 313) 51517 arba el. p.
info@druskininkai.lt.

Pirminė teisinė pagalba, tik užsiregistravus iš anksto, teikiama antradieniais nuo 13 val. iki 17 val., ketvirtadieniais –nuo 8 val. iki 12 val.

Pirminė teisinė pagalba – tai teisinė informacija, teisinės konsultacijos bei dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms rengimas, pagalba, kaip spręsti ne teismo tvarka ir taikos sutarties parengimas.

Pirminė teisinė pagalba suteikiama iš karto, kai asmuo kreipiasi į Druskininkų savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyrių. Jeigu nėra galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą, pareiškėjui pranešama apie priėmimo laiką, kuris paskiriamas ne vėlesnis kaip 5 darbo dienos nuo kreipimosi dienos.

Antrinė teisinė pagalba – tai procesinių dokumentų rengimas, advokato gynyba arba atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas, atleidimas nuo advokato, proceso ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, neteisminės, teisminės ir privalomosios mediacijos paslaugos.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos teikiamos administracinės paslaugos: antrinė teisinė pagalba privalomoji mediacija.

Daugiau informacijos –
www.druskininkusavivaldybe.lt
skiltyje „Valstybės garantuojama teisinė pagalba“, taip pat Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos interneto tinklalapyje – https://vgtpt.lrv.lt/