Šventėje „Metų ūkis 2018“ padėkota Druskininkų krašto ūkininkams

Praėjusį ketvirtadienį Lietuvos ūkininkų sąjungos Druskininkų padalinio organizuotoje žemdirbių šventėje padėkota Druskininkų krašto ūkininkams ir apdovanoti konkurso „Metų ūkis 2018“ nugalėtojai. Šventės pradžioje Lietuvos ūkininkų sąjungos Druskininkų padalinio pirmininkas Antanas Vailionis apžvelgė praėjusius metus ir padėkojo buvusiai pirmininkei Petronei Sigitai Radvilavičienei už visokeriopą pagalbą ir geranoriškumą.

Praėjusių metų konkurso laimėtojų Zitos ir Kęstučio Vaikšnorų atneštą duoną pašventino Leipalingio seniūnijos klebonas Paulius Marčiulionis/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Visus šventės dalyvius pasveikino, ūkininkams padėkas ir apdovanojimus įteikė Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas: „Druskininkų krašto ūkininkai – draugiški, mieli žmonės, su kuriais visada labai smagu susitikti ir malonu bendrauti. Džiaugiuosi, kad randame bendrą kalbą visose situacijose – ir kai sausra ištinka, ir kai kitas problemas sprendžiame. Ačiū, kad esate tokie veiklūs, kad kuriate, kad gaminate kokybišką, visų giriamą produkciją.“

Leipalingio seniūnijos specialistėms Lijanai Kubilienei įteikta originali padėkos puokštė/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Konkurso „Metų ūkis 2018 “ nugalėtojais šiais metais tapo Petronė Sigita ir Juozas Radvilavičiai, gyvenantys Gailiūnų kaime. Pagrindinė jų ūkininkavimo sritis – augalininkystė. Ūkininkauti šeima pradėjo, iširus kolūkiams, kai Juozui buvo grąžinta tėvų žemė Stračiūnų kaime. Šiuo metu sėja javus ir augina gėles, kurias Petrutė parduoda Druskininkų turguje. Moteris buvo ilgametė Druskininkų padalinio ūkininkų sąjungos pirmininkė, dalyvavusi, įkuriant Druskininkų ūkininkų sąjungos padalinį, vadovavusi jam ir iš nedidelio aktyvo išplėtusi iki 68 ūkininkų sąjungos narių. Visą gyvenimą buvo kokios nors visuomeninės organizacijos vadovė, burianti žmones ir skatinanti juos veiklai. Tai žmogus, negalintis nusėdėti vietoje, viskuo besidomintis, visur spėjantis. Ji aktyviai dalyvauja savivaldybės ir seniūnijos gyvenime, organizuoja ūkininkų išvykas po Lietuvos lankytinas vietas, Lenkijos ir mūsų krašto ūkius, dalyvauja gerumo akcijose, skatina ūkininkus plėsti savo akiratį, gyventi kaip galima įdomiau ir gražiau, dalijasi su jais džiaugsmais ir vargais.

Antrosios vietos laimėtojai – Rita ir Kęstutis Mizerai, nuo 1991 metų gyvenantys ir ūkininkaujantys Mažonių kaime. Pagrindinė jų veikla – pienininkystė. Ūkininkai laiko 13 karvių, 5 telyčias ir kumelę, dirba 56 ha žemės. Tai šeima, savo ūkyje pritaikanti naujas technologijas, ūkio plėtrai ir pažangai plėsti pasinaudojusi Europos Sąjungos Kaimo plėtros paramomis, padėjusiomis įsigyti pieno melžimo įrangą, melžimo aikštelę, grūdų traiškytuvą, šienapjovę, šieno vartytuvą, grūdų pūstuvą. Rita yra skanių sūrių gamintoja ir ūkio buhalterė, o Kęstutis – ilgametis respublikinių arimo arkliais varžybų dalyvis ir prizininkas.

Konkurso „Metų ūkis 2018 “ antrosios vietos laimėtojai – Rita ir Kęstutis Mizerai, nuo 1991 metų gyvenantys ir ūkininkaujantys Mažonių kaime/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Trečiosios vietos laimėtojai – Alma ir Kęstutis Vilčinskai, modernaus kaimo turizmo komplekso „Bilsas“ savininkai. 2005 metais Vilkanastrų kaime nusipirkę 11 ha žemės seną sodybą, jie ją rekonstravo ir pasistatė naujus namelius poilsiui, sales pobūviams bei konferencijoms. Prieš keletą metų iš miesto į kaimą gyventi ir padėti tėvams dirbti atvyko jų dukra Vytautė su vyru bei trimis dukromis.

Šventėje už aktyvią visuomeninę veiklą padėkota Žydrūnui Nevuliui, už ilgametį ūkininkavimą – Jonui ir Marei Gaidžiams, Antanui ir Angelei Nevuliams, Antanui Mulerčikui.

Šventės metu ūkininkai dalinosi praėjusių metų aktualijomis ir kitų metų planais /Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Visų ūkininkų vardu už pagalbą A. Vailionis padėkojo Druskininkų savivaldybės vadovams bei Leipalingio seniūnijos specialistėms Lijanai Kubilienei ir Irenai Pavolienei, Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojui Alvydui Vengrauskui ir vyriausiajam specialistui Dangirdui Lukoševičiui. Jiems ūkininkai įteikė išskirtines dovanas, pagamintas iš jų išaugintos produkcijos.

Lietuvos ūkininkų sąjungos Druskininkų padalinio pirmininkas A. Vailionis už aktyvią visuomeninę veiklą padėką įteikė Žydrūnui Nevuliui/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Sėkmės darbuose Lietuvos ūkininkų sąjungos Druskininkų padalinio pirmininkui A. Vailioniui linkėjo LR Seimo narys Z. Streikus/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Šiuo metu Lietuvos ūkininkų sąjungos Druskininkų padalinys vienija 66 krašto ūkininkus, šiais metais jų gretas papildė du nauji ūkininkai – Justas Pilvelis ir Audrius Purvinis.

Renginyje pagerbti ir pasveikinti geriausius mūsų krašto ūkininkus atvyko LR Seimo narys Zenonas Streikus, Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, Savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė, jos pavaduotoja Violeta Grigorienė, Administracijos skyrių vedėjai, specialistai, Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijų atstovai, Leipalingio seniūnijos klebonas Paulius Marčiulionis.

Trečiosios vietos apdovanojimai įteikti Almai Vilčinskienei, kuri kartu su vyru Kęstučiu vysto modernų  kaimo turizmo kompleksą „Bilsas“/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Meras R. Malinauskas pasveikino Petronę Sigitą Radvilavičienę, kuri kartu su vyru Juozu tapo konkurso „Metų ūkis 2018 “ nugalėtojais/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Už visokeriopą pagalbą ūkininkų vardu A. Vailionis padėkojo Druskininkų savivaldybės administracijos direktorei Vilmai Jurgelevičienei/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Šventės metu  – dėmesys Druskininkų padalinio senbuviams /Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų savivaldybės informacija