Specialiųjų tyrimų tarnyba pasitiki Druskininkų savivaldybės pateiktomis išvadomis

Druskininkų savivaldybė gavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Kauno valdybos raštą, kuriame konstatuota, kad, susipažinusi su Druskininkų savivaldybės pateikta išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo, STT priėmė sprendimą neatlikti korupcijos rizikos analizės Druskininkų savivaldybės analizuotose srityse.

Druskininkai, kaip ir visos kitos šalies savivaldybės, kasmet gauna iš STT tam tikras temas, pagal kurias pačios savivaldybės atlieka analizę antikorupcijos aspektu ir STT pateikia savo išvadas. Specialiųjų tyrimų tarnyba išnagrinėja gautas išvadas ir nusprendžia, ar sutikti su jomis, ar pradėti savo tyrimą.

Kaip teigė Druskininkų savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Vyda Amšiejienė, STT kasmet pateikia tam tikras veiklos sritis, kurias reikia įvertinti antikorupcijos požiūriu.

2019 metais nuspręsta, jog korupcijos pasireiškimo tikimybę tikslinga būtų nustatyti šiose Druskininkų savivaldybės administracijos veiklos srityse:

– teritorijų planavimas, savivaldybės bendrojo plano ar savivaldybės dalių bendrųjų planų ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas, užtikrinant savivaldybės infrastruktūros objektų plėtrą, vykdant statytojo ir techninės priežiūros funkcijas;

– Savivaldybės kontroliuojamų įmonių bei įstaigų valdymo ir jų veiklos priežiūros vykdymas pagal savivaldybės kompetenciją (atkreipiant dėmesį į interesų konfliktų valdymą savivaldybės įstaigose ir įmonėse, įmonių ir įstaigų vykdomų viešųjų pirkimų organizavimą, sutarčių vykdymo kontrolės užtikrinimą, paramos teikimą, priėmimo į pareigas procedūrų organizavimą ir kontrolę).

Druskininkų  savivaldybės informacija