Socialinių paslaugų centrui – Europos socialinių paslaugų kokybės sertifikatas

Gegužės 9 dieną LR socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis ir VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktorė Tatjana Ulbinienė įteikė Europos reabilitacijos platformos Briuselyje trejiems metams išduotą Europos socialinių paslaugų kokybės sertifikatą, patvirtinantį, kad Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centre įdiegta vieninga, aiški ir suprantama kokybės sistema.

Visumą kompleksinių paslaugų bei nuolatinę specialistų priežiūros reikalaujančią pagalbą asmeniui (šeimai) teikiančios socialinės darbuotojos E. Laučiuvienė, G. Barysaitė-Ražienė, V. Sereičikienė, S. Rutkauskienė ir dvi atvejo vadybininkės K. Kašinskienė bei A. Volckevičienė, SPC direktorės pavaduotoja Ž. Liutikienė džiaugėsi EQUASS Assuran sertifikatu/SPC archyvo nuotrauka

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras (SPC) teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas šeimoms susidūrusioms su sunkumais ir krizėmis, kuriose auga vaikų iki 18 metų. Visumą kompleksinių paslaugų bei nuolatinę specialistų priežiūros reikalaujančią pagalbą asmeniui (šeimai) teikia keturios socialinės darbuotojos Genrita Barysaitė-Ražienė, Virginija Sereičikienė, Saulė Rutkauskienė, Elvyra Laučiuvienė ir dvi atvejo vadybininkės – Kristina Kašinskienė, Agnė Volckevičienė.

Kaip teigė Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja Žaneta Liutikienė, direktorei Astai Aleksienei priėmus kvietimą dalyvauti VšĮ Valakupių reabilitacijos centro projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“, SPC kolektyvas priėmė iššūkį – dokumentais pagrįsti, rodikliais įrodyti, vidaus ir išorės auditais patvirtinti, kad socialinės paslaugos SPC teikiamos europiniu lygiu.

Per pusantrų metų, siekiant užtikrinti socialinės priežiūros socialinės rizikos šeimoms teikiamų paslaugų kokybę bei nuolatinį tobulinimą ir gerinimą, įstaigoje įdiegta kokybės sistema EQUASS Assurance (The European Quality in Social Services).

Socialinių paslaugų centre paslaugos teikiamos, vadovaujantis EQUASS kokybės principais: lyderystės, personalo, teisės, etikos, partnerystės, dalyvavimo, orientacijos į asmenį, kompleksiškumo bei orientacijos į rezultatus ir nuolatinio socialinių paslaugų gerinimo.

Socialinių paslaugų centras veikia, vadovaudamasis savo susikurta, įvardinta misija, vizija, kokybės politikos ir etikos kodekso principais. Suformuotas vieningas, suprantamas ir aiškus požiūris į socialinio darbo tikslus, praktiškai taikytinus metodus ir priemones. Socialiniai darbuotojai, teikiantys socialinės priežiūros paslaugas socialinę riziką patiriančioms šeimoms, taiko teisines procedūras, užtikrinančias neskelbtinos informacijos konfidencialumą, paslaugų gavėjo privatumo, orumo ir fizinei neliečiamybei užtikrinti. Paslaugų gavėjai skatinami dalyvauti SPC paslaugų planavimo ir teikimo procese bei visuomeniniame gyvenime. Atvejų nagrinėjimo posėdžių metu aptariami pagalbos vaikui ir šeimai tikslai, uždaviniai, būdai, priemonės ir sudaromi pagalbos planai.

„Geram mūsų darbo rezultatui ypač svarbus socialinių paslaugų gavėjų įsitraukimas į jų pačių problemų sprendimą bei vadinamasis socialinių paslaugų gavėjų įgalinimas keisti savo gyvenimo aplinkybes, gyvenimo būdą, ieškoti sprendimų atitinkamose probleminėse, jiems aktualiose situacijose. Šie gebėjimai ilgainiui lemia geresnę jų gyvenimo kokybę. O juk Socialinių paslaugų centro veikloje ir yra svarbiausias kokybiškos pagalbos paslaugų gavėjui suteikimas ir pozityvus pokytis paslaugų gavėjo gyvenime. Džiaugiuosi SPC darbuotojų komanda, kolektyvo susitelkimu, motyvacija ir pasiektu rezultatu“, – teigė Ž. Liutikienė.

Praėjus 12 ir 24 mėnesiams po EQUASS Assurance sertifikato suteikimo Socialinių paslaugų centras teiks pažangos ataskaitas.

Druskininkų socialinių paslaugų centro informacija