Smulkiems ūkiams – reali, reikšminga ir savalaikė parama modernizuojant ūkius, užsiimant prekine gamyba ir konkuruojant rinkoje

Druskininkų savivaldybė primena, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2019 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 3D-69 patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2019 metų.

Savivaldybė atkreipia Druskininkų krašto ūkininkų dėmesį, kad daugelis jų gali atitikti tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus, todėl, pateikus paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, smulkus ūkis gali pretenduoti į 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų) paramą. Smulkiems ūkiams – tai reali, reikšminga ir savalaikė parama, efektyvesnis ūkininkavimas modernizuojant ūkius, užsiimant prekine gamyba bei konkuruojant rinkoje, didinant smulkiųjų ūkių ekonominį gyvybingumą. Parama skiriama ir išmoka mokama, jeigu verslo plane suplanuotos išlaidos yra būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama veikla ir yra ne mažesnės negu prašoma paramos suma.

Paramos paraiškas nuo 2019 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d. priima ir registruoja Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Alytaus paramos administravimo skyrius (Tvirtovės g. 1/ Naujoji g. 2, Alytus).

Paramos paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Paramos paraiška ir (arba) papildomi dokumentai gali būti pateikti ir per ŽŪMIS (jeigu tokia galimybė yra suteikta) asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Kitais būdais (pavyzdžiui, paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir kitais) pateiktos paramos paraiškos neregistruojamos. Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos klausimus dėl dalyvavimo šioje priemonėje tvarkos ir sąlygų, taip pat su paraiškos pildymu ir kitus su paramos teikimu susijusius klausimus: telefonu (8 5) 252 6999, 1841, (8 315) 76 192;

el. paštu: info@nma.lt; paštu, adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius.

Išsamesnę informaciją teikia Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Vengrauskas (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai), tel. 8 614  25 826,

el. p.: alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt