Bus priimamos paraiškos pagal veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo 2019 metais taisykles

Druskininkų savivaldybė informuoja, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 3D-153 patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo 2019 metais taisykles.

Remiama veikla – kaimo vietovėje esančio gyvenamojo namo, priklausančio fiziniam asmeniui (-ims), kurio visas stogas dengtas asbestine danga, visos asbestinės stogo dangos pakeitimas. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 2000 (dviejų tūkstančių) eurų. Tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalį, kurios nepadengia parama, pareiškėjas turi finansuoti savo piniginiu įnašu.

Paramos paraiškos asbestinių stogų dangos keitimui priimamos nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki gegužės 31 d.

Paramos paraiškas teikiamos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Alytaus paramos administravimo skyriui (Tvirtovės g. 1/Naujoji g. 2, Alytus).

Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos klausimus dėl dalyvavimo šioje priemonėje tvarkos ir sąlygų, taip pat su paraiškos pildymu ir kitus su paramos teikimu susijusius klausimus:

telefonu (8 5) 252 6999, 1841, (8 315) 76 192; elektroniniu paštu: info@nma.lt;

paštu, adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius.

Išsamesnę informaciją teikia Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Vengrauskas (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai), tel. 8 614 25826, el. paštas: alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt

Druskininkų  savivaldybės informacija