Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų, pageidaujančių 2019 metais gauti finansinę paramą iš savivaldybės biudžeto, dėmesiui!

Kviečiame smulkaus ir vidutinio verslo subjektus, pasinaudoti galimybe 2019 metais gauti finansinę paramą pagal Druskininkų savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano priemonę „Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas“.

Priemone siekiama skatinti kurortui svarbių nedidelės apimties projektų, reprezentuojančių Druskininkų savivaldybę, įgyvendinimą.

Daugiau informacijos apie paramą, paraiškų rengimo tvarką ir paraiškos formą galima rasti interneto svetainėje www.druskininkai.lt  skyriuje > Paslaugos > Smulkus ir vidutinis verslas > Paraiškos paramai iš Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos gauti priėmimas.

Paraiškas Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros darbo grupei galima teikti iki šių metų balandžio 1 d. 17 val.

Paraiškos turi būti pateiktos iki nurodytos datos su lydraščiu užklijuotame voke, ant voko nurodant: Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros darbo grupei, Vilniaus al. 18, 66119 Druskininkai.