Meras R. Malinauskas dalyvavo 8-ajame Europos regionų ir miestų kongrese

Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas, Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas dalyvavo Bukarešte, Rumunijoje, organizuotame 8-ajame Europos regionų ir miestų kongrese.

Šių metų kongreso šūkis – „Atnaujinkime Europą!“. Kongreso metu pagrindinis dėmesys skirtas dviem esminiams šių dienų klausimams – tai Europos ateitis ir Jungtinių Tautų Tvaraus vystymosi darbotvarkė 2030. Svarbiausias kongreso akcentas – priimta deklaracija, kurioje išdėstyta Europos miestų ir regionų atstovų atnaujintos Europos Sąjungos (ES) vizija.

„Europos Sąjunga, kuri dirba savo piliečiams ir kuri remiasi demokratija, kurioje regionų ir vietos valdžios politikai yra pagrindiniai veikėjai; solidarumas turi būti pagrindinis dalykas, užtikrinant, kad nė vienas žmogus ar vieta nebūtų palikti; artimumas, siekiant sukurti ES politiką, kurioje būtų geriau atsižvelgiama į vietos poreikius“, – taip skamba numatoma Europos Sąjungos vizija.

Pasak Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidento, Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko, siekiant sėkmingo darnaus vystymosi darbotvarkės bei Paryžiaus susitarimo tikslų įgyvendinimo, labai svarbus yra visų sektoriaus dalyvių bendradarbiavimas, aktyvus piliečių dalyvavimas.

Kongreso metu taip pat surengti tematiniai vietos ir regionų lyderių debatai „ES miestai ir regionai kuria darnia ateitį“, skirti pristatyti miestų ir regionų patirtį, pritraukiant investicijas, skatinant inovacijas bei siekiant ambicingų klimato kaitos mažinimo tikslų. Juose pasisakiusi Lietuvos delegacijos regionų komitete narė Daiva Matonienė pabrėžė savivaldos institucijų svarbą, įgyvendinant klimato kaitos mažinimo priemones bei kuriant darnią aplinką.

Kongrese tai pat pasisakė už Regioninę politiką atsakinga Komisarė Corina Creţu, Rumunijos Ministrės Pirminikė Vasilica Viorica Dăncilă, sveikinimą vaizdo įrašu vietos ir regionų lyderiams perdavė Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas. Kongrese dalyvavo ir Lietuvos delegacijos Regionų komitete nariai: Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas, Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Kanevičius, Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, Panevėžio rajono savivaldybės meras Povilas Žagunis, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė D. Matonienė, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys Vytautas Vigelis, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys Tadeuš Andžejevski ir Visagino savivaldybės mero pavaduotoja Zinaida Tresnickaja.

8-aisis miestų ir regionų kongresas – vienas iš Rumunijos pirmininkavimo ES renginių.

Kongrese dalyvavo ir Lietuvos delegacijos Regionų komitete nariai/Lietuvos savivaldybių asociacijos archyvo nuotrauka