PREKYBININKŲ LAIKINOSIOSE PREKYBOS VIETOSE IR PASLAUGŲ TEIKĖJŲ DĖMESIUI

Druskininkų savivaldybės administracija informuoja, kad keičiama leidimus laikinajai prekybai ir paslaugoms teikti išdavimo tvarka.

Leidimai laikinajai prekybai ir paslaugoms teikti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintose vietose bus išduodami fiziniams/juridiniams asmenims, laimėjusiems Savivaldybės turto, skirto prekybai ir paslaugoms teikti, nuomos viešus aukcionus.

Prekybai ir paslaugoms skirtas vietas, jų dydį bei galimas veiklas jose galima peržiūrėti valstybės įmonės Registrų centro administruojamame tinklapyje: www.regia.lt/map/druskininku, pažymint pasirenkamus laukus Savivaldybės veikla/laikinosios prekybos, paslaugų teikimo vietos.

Informacija apie nuomojamą turtą, turto nuomos viešus aukcionus bei jų vykdymo tvarką ir laiką skelbiama Savivaldybės interneto svetainės: www.druskininkai.lt skiltyje „Administracija“/Veiklos sritys/Finansai ir verslas/Licencijos ir leidimai