Skundai, skundai, skundai: jau trečią kadenciją taip dirba tarybos konservatoriai ir liberalai

Dar vienas Druskininkų savivaldybės tarybos opozicijos atstovų bandymas apjuodinti Savivaldybės vadovus baigėsi nesėkme. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nesusidomėjo jų sveiku protu nesuvokiamu skundu.

Dar vienas Druskininkų savivaldybės tarybos opozicijos atstovų bandymas apjuodinti Savivaldybės vadovus baigėsi nesėkme/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Tarybos nariai Karolis Kaklys, Antanas Balkė, Konstantinas Rečkovas ir Juozas Šarkus 2019 metų rugpjūčio 4 dieną parašė raštą Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK), kuriuo apskundė mero pavaduotoją Liną Urmanavičių dėl to, jog jis nenusišalino nuo svarstymo procedūrų ir sprendimo priėmimo, kai liepos 29 d. Druskininkų savivaldybės taryba priėmė kreipimąsi į Vyriausybę dėl vadinamo „Vijūnėlės dvaro“ perdavimo visuomenės poreikiams.

Rugpjūčio 28 dieną posėdžiavusi VTEK nusprendė: „Tyrimo dėl Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojo Lino Urmanavičiaus elgesio, jam galbūt svarstant klausimus ir priimant atitinkamus sprendimus, atitikties LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms nepradėti“.

Skundo autoriams atsiųstame rašte VTEK pirmininkas Edmundas Sakalauskas priminė, jog įstatymo nuostatų pažeidimas negali būti įrodinėjamas prielaidomis, spėlionėmis, hipotezėmis.  O būtent tuo ir buvo paremtas skundikų raštas.

„Įvertinus Jūsų pateiktą informaciją Komisija nerado faktinių duomenų, leidžiančių teigti, jog Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius gali turėti išskirtinai asmeninio (ne tarnybinio) pobūdžio interesą pastato, esančio Turistų g. 13 Druskininkuose, atžvilgiu“, – rašoma VTEK atsakyme skundo autoriams.

Druskininkų  savivaldybės informacija