Dėmesio! Nauja paslauga: atliekų surinkimo aikštelėje – naudotų daiktų mainai!

Daiktai, kuriuos vieni žmonės išmeta, kitiems gali būti labai reikalingi. Tuo neabejoja Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (ARATC) ir Druskininkų savivaldybės administracija, nusprendusi Gardino gatvėje esančioje didelių gabaritų surinkimo aikštelėje pastatyti daiktų mainų paviljoną.

Dar pernai regione veikiančiose didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėse buvo pastatyti paviljonai, kuriuose priimami ir laikomi vieniems atliekomis tapę, bet kitiems dar reikalingais ir naudojamais galintys būti daiktai. Norintieji gali užeiti į paviljoną ir pasiimti šiuos daiktus: drabužius, baldus, namų apyvokos reikmenis ir kitus.

Nuo šių metų rugpjūčio tokia mainų veikla pradėta vykdyti ir Druskininkų didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje, esančioje Gardino g. 100.

„Tai – tikrai labai reikalingas ir sveikintinas sprendimas, kuris užtikrina ir ekologiškesnį, ir racionalesnį vartojimą. Iki šiol ne kartą yra buvę atvejų, kai į atliekų surinkimo aikšteles būdavo atvežama dar tikrai gerų, naudoti tinkamų daiktų, kuriuos žmonės norėdavo pasiimti, bet darbuotojai negalėdavo to leisti, nes tai prieštaravo įstatymams“, – kalbėjo A. Reipas, neabejojantis jau veikiančių daiktų keitimosi paviljonų ir statomo jų mainų punkto nauda ir perspektyvomis.

Druskininkų gyventojai jau supranta, kad didelis vartojimas lemia ir gausėjantį atliekų kiekį, didėjantį taršos mokestį už sąvartyne pašalintas atliekas (daugelio lakuotų baldų negalima nei sudeginti, nei apdoroti kitais būdais), didėjančią rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

2018 m. Druskininkų savivaldybės stambių gabaritų aikštelėje surinkti atliekų kiekiai statistiniam Druskininkų gyventojui sudarė 93,32 kg per metus. Tai yra tikrai dideli skaičiai. Pradėjus veikti mainų punktui, tikėtina, šį rodiklį pavyks sumažinti ir bus pasiekta ekonominė nauda.

Mainų paviljonus aptarnauja atliekų surinkimo aikštelių darbuotojai. Jei gyventojai atveža gerų daiktų, darbuotojai paprašo juos dėti ne į atliekų konteinerius, kaip būdavo anksčiau, o neša juos į paviljoną, iš kurio tuos daiktus kiti žmonės gali pasiimti.

Aikštelės darbo laikas: II-VI nuo 9 iki 18 val.

Ši paslauga nieko nekainuoja nei norintiems daiktus palikti, nei norintiems juos pasiimti!

„Ši veikla labai svarbi ir ekologiniu, ir socialiniu, ir ekonominiu požiūriu. Mūsų visuomenėje yra žmonių, kurie neišgali nusipirkti net ir būtiniausių daiktų. Taip pat yra žmonių, kurie siekia mažinti vartojimą, pirmenybę teikia naudotiems, o ne naujiems daiktams. Kai daiktai yra prikeliami antram gyvenimui ir jie jau nebetampa atliekomis, tada jų nereikia deginti, smulkinti ir kitokiu būdu apdoroti. Mes tik atliekame tokį minimalų tarpininko vaidmenį, todėl čia matome ir ekonominę naudą, todėl tokio paviljono atsiradimas labai reikalingas“, –  sakė Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė.

Druskininkų  savivaldybės informacija