Skelbiami Druskininkų savivaldybės 2022 metų Kultūros srities projektų konkursai


Druskininkų savivaldybės administracija skelbia 2022 metų Kultūros srities projektų konkursus:

Nevyriausybinių organizacijų, veikiančių kultūros srityje ir teikiančių kultūros srities paslaugas, kultūros projektams finansuoti; fizinių asmenų (menininkų, kūrėjų, kultūros puoselėtojų) bei juridinių asmenų (išskyrus biudžetines ir viešąsias įstaigas, kurių savininko teises įgyvendina valstybės arba savivaldybės institucija, NVO organizacijos), veikiančių kultūros srityje ir teikiančių kultūros srities paslaugas, kultūros projektams finansuoti.

Druskininkų savivaldybės administracija skelbia 2022 metų Kultūros srities projektų konkursus/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Konkursų tikslas – skatinti profesionalaus ir mėgėjų meno sklaidą Druskininkų savivaldybėje, sudarant sąlygas menininkams, kūrėjams, meno ir kultūros organizacijoms, draugijoms, klubams bei NVO realizuoti kūrybines idėjas ir sumanymus.

Paraiškų priėmimo terminas: iki 2021 m. gruodžio 10 d.

Druskininkų savivaldybės kultūros srities projektų finansavimo konkursų nuostatus, paraiškos formą bei vertinimo kriterijus galima rasti Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje www.druskininkusavivaldybe.lt reklaminiame skydelyje „Savivaldybės remiami projektai“.

Paraiška pateikiama vienu iš būdų:

1. Elektroninė paraiška ir jos dokumentų versija pateikiama iki 2021 m. gruodžio 10 d. 24.00 val. el. paštu langelis@druskininkai.lt, laiško eilutėje „Tema“ įrašius konkurso pavadinimą „Kultūros srities projektų konkursui“.

2. Atspausdinta paraiška turi būti pateikta užklijuotame voke, ant jo užrašant „Kultūros srities projektų konkursui“ ir iki 2021 m. gruodžio 10 d. 15.00 val. pateikta Druskininkų savivaldybės administracijai, Vilniaus al. 18, Druskininkai.

Iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos pabaigos su konkursais susijusiais klausimais konsultacijas teikia Druskininkų savivaldybės administracijos Turizmo, komunikacijos ir kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas kultūrai Naurimas Michailiuk tel. 8 617 08840, el. p. naurimas.michailiuk@druskininkai.lt