Savivaldybė pasirūpino kurorto ekologija ir gyventojų patogumu

Druskininkų savivaldybė, siekdama, kad kuo daugiau miesto gyventojų namų būtų prijungta prie centralizuotos nuotekų sistemos, sėkmingai įgyvendino Aplinkos apsaugos ministerijos finansuojamą projektą ir pagerino kurorto ekologinę būklę bei palengvino buitį 28 druskininkiečių šeimoms.

Projektas padengė išlaidas

Kaip teigė Druskininkų savivaldybės Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Svirskas, Savivaldybė dalyvavo projekte „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Druskininkuose“ ir gavo dotaciją nuosavų namų prijungimui prie centralizuotos nuotekų sistemos.

„Pagal projektą, kiekvienam namui buvo skirta apie 1000 eurų, o likusias lėšas pridėjo Savivaldybė ir bendrovė „Druskininkų vandenys“. Buvo sudaryta komisija, kuri, atsižvelgdama į socialinius aspektus ir aplinkosauginę taršą, atrinko projekte dalyvaujančias šeimas, buvo padaryti techniniai projektai“, – pasakojo A. Svirskas.

Pirmenybė buvo teikiama toms šeimoms, kurioms pagal materialinę būklę buvo sunku savo lėšomis prisijungti prie centralizuotos nuotekų sistemos. Atrinkti namai yra įvairiose vietose, nemaža jų dalis – Ratnyčioje, kiti – atokesnėse miesto vietose. Bendra projekto suma – 55 tūkst. eurų, iš jų 28 tūkst. eurų – projekto lėšos, beveik tiek pat prisidėjo ir Savivaldybė iš savo aplinkosaugai skirtų lėšų kartu su bendrove „Druskininkų vandenys“.

Šio namo gyventojai buvo įtraukti į programą, ir namas buvo prijungtas prie centralizuotos nuotekų sistemos/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Prisijungusieji – sutaupys

Bendrovės „Druskininkų vandenys“ direktorius Mindaugas Jaskelevičius pasakojo, kad ES Miesto nuotekų tvarkymo direktyva numato, kad miestuose ne mažiau kaip 98 proc. gyventojų nuotekų turi būti tvarkoma centralizuotai: „Druskininkuose šis reikalavimas įgyvendintas, tačiau vis dar yra pavienių individualių namų, kurie nėra prisijungę prie centralizuotų nuotekų tinklų. Šių namų gyventojai dažniausiai nuotekas šalina į nuotekų surinkimo duobes. Individualiai tvarkant nuotekas, kyla grėsmė, kad dėl nesandarių talpų gali būti teršiamas gruntas bei paviršiniai vandenys. Be to, individualus nuotekų tvarkymas gyventojams kainuoja brangiau, sukelia nepatogumų, o šaltuoju metų laiku ne visada pavyksta išsikviesti asenizacinį automobilį.“

Asenizacinės mašinos (1 cisternos) kaina miesto ribose – 17,46 Eur (kaina mokama už visą cisterną, nepriklausomai kiek išsiurbė, kaina už reisą), o nuotekų tvarkymas centralizuotai gyventojams kainuoja tik 0,86 Eur už kubinį metrą.

Direktoriaus teigimu, nuotekų tvarkymo infrastruktūra Druskininkuose yra gerai išplėtota, likusi maža dalis gyventojų nesijungia prie centralizuotos sistemos dėl lėšų trūkumo. O šio projekto lėšos padėjo išspręsti šią problemą. Prie centralizuotos nuotekų sistemos prisijungę gyventojai sutaupys nemažai pinigų.

Džiaugiasi lengvesne buitimi

Nemuno gatvės gyventoja Edita Markelevičienė iki šiol negali atsidžiaugti palengvėjusia buitimi, kai jos šeimos namas projekto lėšomis buvo prijungtas prie centralizuotos nuotekų sistemos: „Ilgai laukėme šios šventės, bet pagaliau sulaukėme, ji atėjo į mūsų užkampį. Mūsų gyvenimas dabar tapo daug geresnis ir pigesnis. Labai džiaugiamės tuo, kad gyvename moderniai ir nereikia nuotekų leisti į duobę, esame civilizuoti gyventojai. Mūsų šeimoje keturi asmenys, tačiau dažnai sulaukiame sugrįžtančių saviškių, todėl nuotekų apimtys savaitgaliais padidėja. Dėkojame savivaldybei už rūpestį mūsų buitimi ir už gerėjančią gyvenimo kokybę.“ 

Vilma Jurgelevičienė, Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė: „Druskininkams, kaip kurortui, galioja griežtesni statybos reikalavimai. Gyventojas, norintis prijungti savo būstą prie vandens ar nuotekų tinklų, iš vandens tiekėjo turi gauti prisijungimo sąlygas, pasirengti projektą, gauti statybos leidimą, atlikti darbus bei pateikti deklaraciją apie statybos užbaigimą. Šis projektas viską supaprastino – Savivaldybė ir „Druskininkų vandenys“ viskuo pasirūpino ir sutaupė gyventojų pinigus. Džiaugiamės, kad prijungimas prie nuotekų sistemos ne tik pagerino dalies druskininkiečių gyvenimo sąlygas, bet ir sumažino kurorto aplinkos taršą“.

Druskininkų savivaldybės informacija