Pradėta įgyvendinti 2019 m. smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programa

Patvirtinus biudžetą, Druskininkų savivaldybės administracija kovo mėnesį pakvietė smulkaus ir vidutinio verslo subjektus sudalyvauti pirmajame konkurse ir pasinaudoti galimybe 2019 m. gauti finansinę paramą pagal Druskininkų savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano priemonę „Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas“. Šia priemone siekiama skatinti kurortui svarbių nedidelės apimties projektų, reprezentuojančių Druskininkų savivaldybę, įgyvendinimą. Vieno projekto vertė apribota iki 1000 Eur. Metų biudžete numatytos nedidelės 5 tūkst. Eur lėšos, tačiau, atsižvelgiant į poreikius bei į galimybes, kol baigsis metai, Savivaldybės tarybai bus teikiamas siūlymas minėtą programą papildyti.

Meras R. Malinauskas pasidžiaugė, kad kasmet smulkus ir vidutinis verslas Savivaldybėje darosi vis aktyvesnis,  o verslininkų vykdomos veiklos tampa įvairesnės, įdomesnės bei pažangesnės, kiekvienais metais gaunama vis daugiau paraiškų/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Konkursui iš viso buvo pateikta 17 paraiškų. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros darbo grupė, išnagrinėjusi paraiškų atitiktį nustatytiems reikalavimams ir taisyklėms, nusprendė finansuoti 12 teiktų paraiškų.

Druskininkų savivaldybės skirtą finansinę paramą verslininkai naudoja labai įvairiai – šiais metais paramą gavę verslininkai yra numatę įsigyti audimui, siuvinėjimui bei keramikos, kalvystės ir juvelyriniams gaminiams skirtų įrankių bei specialių staklių, įrengti pramogoms skirtas 9D virtualios realybės kino bei multimedijos sistemas, turizmui skirtų lankstinukų bei marškinėlių gamybai, įsigyti reikalingą fotoaparatūros įrangą bei edukacinei veiklai vykdyti reikalingą inventorių.

SVV rėmimo programa tik viena iš daugelio savivaldybės vykdomų priemonių, skatinant verslo atstovų bei bendruomenės verslumą Kiekvienais metais Savivaldybė remia kaimo bendruomenes, žemės ūkį, jaunimą, kitus projektus, taiko mokestines lengvatas (lentelėje pateikti 2018 metų patvirtinto biudžeto duomenys).

Kaip pažymėjo Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, kiekvienais metais smulkus ir vidutinis verslas Savivaldybėje darosi vis aktyvesnis,  o verslininkų vykdomos veiklos tampa įvairesnės, įdomesnės bei pažangesnės, kiekvienais metais gaunama vis daugiau paraiškų: „Savivaldybė skatina druskininkiečius įgyvendinti naujas idėjas ar plėtoti jau sukurtą verslą. Tam, kad smulkus ir vidutinis verslas galėtų dirbti ir išsilaikyti, Taryba periodiškai peržiūri ir pastebimai sumažina verslo liudijimų kainas, nustatomos ir kitos mokesčių bei rinkliavų lengvatos.“

Druskininkų  savivaldybės informacija