Posėdžiavo Druskininkų savivaldybės Antikorupcijos komisija

Paskutiniąją praėjusių metų savaitę buvo sušauktas Druskininkų savivaldybės Antikorupcijos komisijos posėdis. Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė-tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Vida Krisiuvienė, atsakinga už atsparios korupcijai aplinkos kūrimą Druskininkų savivaldybės administracijoje, pristatė atsparumo korupcijai nustatymo apklausos rezultatus.

Paskutiniąją praėjusių metų savaitę posėdžiavo Druskininkų savivaldybės Antikorupcijos komisija / Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Gruodžio mėnesį buvo vykdoma valstybės tarnautojų ir darbuotojų anoniminė apklausa, kuri parodė, kad administracijos darbuotojų korupcijos netoleravimo lygis yra aukštas.

V. Krisiuvienė taip pat pristatė gruodžio 5-16 dienomis organizuotus renginius, kurie buvo skirti Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti. Mokiniai sukūrė plakatus „Korupcijai ne“, akrostikus, vyko nuotolinės paskaitos „Ar korupcija vis dar problema Lietuvoje“, „Dovanų politika“, „Interesų konfliktai“ bei kiti renginiai. Iš viso renginiuose, skirtuose tarptautinei antikorupcinei dienai paminėti, dalyvavo 1182 dalyviai.

Antikorupcijos komisijos pirmininkė Valė Šmitienė pristatė Druskininkų savivaldybės korupcijos prevencijos veiksmų plano vykdymą ir pažymėjo, kad visos suplanuotos priemonės yra aktyviai vykdomos, o Antikorupcijos komisijos  veiklos ataskaita bus pateikta iki 2023 m. kovo 1 d.