Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdyje – pirmininko rinkimai ir veiklos planai


Praėjusią savaitę į posėdį buvo susirinkusi Druskininkų savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų (NVO) taryba. Posėdyje buvo išrinktas tarybos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas. Pirmininke tapo Druskininkų Šeimos paramos centro pirmininko pavaduotoja Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė, jos pavaduotoja – savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Grigorienė.

Posėdžio metu daug diskutuota apie nevyriausybinių organizacijų funkcijas, teikimas paslaugas ir jų poreikį/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Naujoji NVO Tarybos pirmininkė A. Jazepčikaitė-Gaidienė save vadina absoliučia nevyriausybininke. „Šiuo metu daug dirbu su Vietos veiklos grupe, su bendruomenėmis, beveik 12 metų veikia Šeimos paramos centras, tad tikrai gerai žinau, kuo gyvena nevyriausybinės organizacijos, su kokiomis problemomis jos susiduria. Esu dirbusi savivaldybėje, kuravau būtent nevyriausybines organizacijas, tad ši sritis man žinoma įvairiais rakursais. Man labai svarbu, kad Nevyriausybinių organizacijų taryba nebūtų formali – čia turi būti sprendžiamos įvairios problemos, nevyriausybinės organizacijos turi žinoti, kuo jos yra svarbios savivaldybei ir kur galima ieškoti bendradarbiavimo galimybių“, – pabrėžė NVO tarybos pirmininkė.

Posėdžio metu daug diskutuota apie nevyriausybinių organizacijų funkcijas, teikimas paslaugas ir jų poreikį.

Nuspręsta dažniau organizuoti Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžius tam, kad būtų galima patarti veiklas, planus, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą.

Šiuo metu Druskininkų savivaldybėje socialinėje, kultūros, sveikatos, sporto, švietimo ir kitose srityse veikia 57 nevyriausybinės organizacijos.

Nevyriausybinių organizacijų taryba yra patariamoji institucija, užtikrinanti nevyriausybinių organizacijų (NVO) dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant NVO plėtros politiką.

Druskininkų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą sudaro 12 narių: 6 Druskininkų savivaldybės administracijos, institucijų ir įstaigų atstovai ir 6 nevyriausybinių organizacijų, veikiančių Druskininkų savivaldybės teritorijoje, atstovai.

Tarybos tikslas – teikti pasiūlymus savivaldybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo ir atlikti kitas jos nuostatuose numatytas funkcijas.