Nevyriausybinės organizacijos įgyvendins net aštuonis socialinės veiklos projektus

Informuojame, kad pasibaigė 2021 metų Socialinės veiklos projektų finansavimo iš Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšų konkursas. Lėšos skirtos aštuonioms nevyriausybinėms organizacijoms, kurios įgyvendins socialinių paslaugų ir savanorystės projektus: Maltos ordino pagalbos tarnybos Druskininkų grupei, Druskininkų šeimos paramos centrui, VšĮ „Po vienu stogu“, asociacijai „Padėkime vaikams“, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Druskininkų viltis“, Viečiūnų bendruomenei „Versmė“, Druskininkų (Ratnyčios) Šv. Apaštalo Baltramiejaus parapijai ir Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Druskininkų miesto bendrijai.

Nevyriausybinės organizacijos yra lygiaverčiai socialiniai partneriai – jų veikla labai svarbi ir reikalinga mūsų bendruomenei/Asociatyvi nuotrauka

„Nevyriausybinės organizacijos yra lygiaverčiai socialiniai partneriai – jų veikla labai svarbi ir reikalinga mūsų bendruomenei. Didžiuojamės jais, džiaugiamės jų teikiamų socialinių paslaugų gausa bei kokybe, jautrumu, žmogiškumu ir empatija tiems, kuriems padeda. Nevyriausybinės organizacijos rūpinsis vienišais, senyvo amžiaus žmonėmis, neįgaliaisiais: pristatys karštą maistą į namus, padės buityje. Neįgaliuosius, senyvo amžiaus ar sergančius savo šeimos narius prižiūrintiems žmonėms jie suteiks laikino atokvėpio paslaugas, kurios yra ypatingai reikalingos. Nevyriausybinės organizacijos taip pat teiks pagalbą krizinėje situacijoje esančioms moterims, organizuos senjorų užimtumą, savanorišką veiklą, aktyvins bendruomenę, vykdys smurto prevenciją ir kitas ne mažiau svarbias socialines veiklas“, – sakė Druskininkų savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja Violeta Grigorienė.

Iš viso socialinės veiklos projektams skirta 40 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų – ketvirtadaliu daugiau nei 2020 metais. Neabejojama, kad nevyriausybinių organizacijų įgyvendinamos veiklos pastebimai prisidės prie įvairių gyventojų socialinių grupių atskirties mažinimo ir socialinių paslaugų plėtros (ypatingai kaimiškosiose teritorijose), užtikrins bendruomenines bei alternatyvias institucinei globai paslaugas.

„Nevyriausybinės organizacijos yra lygiaverčiai socialiniai partneriai – jų veikla labai svarbi ir reikalinga mūsų bendruomenei. Didžiuojamės jais, džiaugiamės jų teikiamų socialinių paslaugų gausa bei kokybe, jautrumu, žmogiškumu ir empatija tiems, kuriems padeda. Nevyriausybinės organizacijos rūpinsis vienišais, senyvo amžiaus žmonėmis, neįgaliaisiais: pristatys karštą maistą į namus, padės buityje. Neįgaliuosius, senyvo amžiaus ar sergančius savo šeimos narius prižiūrintiems žmonėms jie suteiks laikino atokvėpio paslaugas, kurios yra ypatingai reikalingos. Nevyriausybinės organizacijos taip pat teiks pagalbą krizinėje situacijoje esančioms moterims, organizuos senjorų užimtumą, savanorišką veiklą, aktyvins bendruomenę, vykdys smurto prevenciją ir kitas ne mažiau svarbias socialines veiklas“, – sakė Druskininkų savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja Violeta Grigorienė.