Naujos darbo vietos kuriamos, sėkmingai įgyvendinant vietinių užimtumo iniciatyvų projektus

Druskininkų savivaldybės teritorijoje įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai sudaro galimybes gyventojams įsidarbinti, gauti nuolatines pajamas ir turėti socialines garantijas. Druskininkų darbo birža buvo pirmoji Lietuvoje, kuri ir pradėjo vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atranką. Kaip teigė Alytaus teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento Druskininkų skyriaus Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos komisijos pirmininkė, Druskininkų savivaldybės tarybos narė Vida Krisiuvienė, šių projektų įgyvendinimas sutelkia ir vietos bendruomenės, ir socialinių partnerių, ir verslininkų pastangas, skirtas didinti gyventojų užimtumą.

V. Krisiuvienė: „Įgyvendinus projektus, šiemet Druskininkų savivaldybės teritorijoje bus sukurtos naujos 25 darbo vietos ir įdarbinti Darbo biržoje registruoti bedarbiai.“/Laimos Rekevičienės nuotrauka

– Kiek iš viso sukurta darbo vietų, įgyvendinant vietinių užimtumo iniciatyvų projektus?

– Druskininkuose vietinių užimtumo iniciatyvų projektai sėkmingai įgyvendinami nuo 2001-ųjų. Per 17 metų sukurta 317 naujų darbo vietų. Šių projektų įgyvendinimas gerina ir socialinę-ekonominę krašto situaciją. Verslo atstovai plečia savo paslaugas, sukuria nuolatines darbo vietas bei įdarbina darbo biržoje registruotus asmenis, dažnai net tuos gyventojus, kurie jau ilgesnį laiką nesuranda darbo.

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atranka rengiama kiekvienais metais, organizuojami seminarai darbdaviams apie projektų paraiškų atrankos kriterijus bei vertinimą. Vienais metais įmonės projektų paraiškų pateikia daugiau, kitais – mažiau. Didžiausiais projektų finansavimas buvo 2005 metais, kai buvo gautos 6 paraiškos. Pernai valstybės finansavimą gavo 2 įmonės.

 

– Kiek ir kokie projektai atrinkti šiemet?

– Šiemet Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos komisija atrinko 4 įmonių projektus, valstybės pagalbą gavo 4 įmonės. Jos per šiuos metus įsteigs 25 naujas darbo vietas, o valstybė skirs per 306 tūkst. eurų. Įmonės prisidės ir savo lėšomis. Visų 4 įgyvendinamų vietinių užimtumo iniciatyvų projektų bendra vertė – daugiau nei 475 tūkstančiai eurų. Visi projektai– iš paslaugų srities. Gyventojai dirbs, teikdami skalbimo, transporto remonto bei karjerų eksploatavimo paslaugas.

 

– Kokia Druskininkų savivaldybės teikiama parama vietinių užimtumo iniciatyvų projektams?

– Druskininkų savivaldybė, įgyvendindama Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programą, teikia finansinę paramą savivaldybės teritorijoje realizuojamiems vietinių užimtumo iniciatyvų projektams. Glaudžiai bendradarbiaujame su Druskininkų savivaldybe, kuriai, kaip Vietinių užimtumo iniciatyvų atrankos komisijos narė, atstovauja Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Grigorienė. Druskininkų savivaldybė pagal Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programą skiria nuo 100 iki 300 eurų vienam verslo subjektui, laimėjusiam atranką bei steigiančiam naujas darbo vietas.

 

Parengė Ramunė Žilienė