Miškus galėsime apsaugoti išplėtę Druskininkų ribas

Druskininkų apylinkėse apsilankę svečiai ir vietos gyventojai su nerimu praneša apie besiplečiančius miškų kirtimus aplink mūsų kurortą. Savivaldybė sulaukė dėl kirtimų sunerimusio druskininkiečių ir kurorto svečių prašymų  pažaboti šalia kurorto esančių miškų naikinimą.

Prijungus miškus prie Druskininkų miesto teritorijos, negalima būtų miškų kirsti plynai/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Aplink Druskininkus vykdomi miškų kirtimai seniai neramina ir Druskininkų savivaldybės administracijos bei vietos politikos atstovus. Deja, šiuo metu miškų naudojimo bei apsaugos teisinis reguliavimas yra sudėliotas taip, kad savivaldybės neturi jokios įtakos veiklai  privačiuose miškuose nei  miškų urėdijos miškuose.

Akivaizdu, kad ūkio subjektai ir miškų  savininkai suinteresuoti gauti kuo didesnį pelną iš miško visoje Lietuvoje, taigi ir Druskininkų kurortą supančiuose miškuose.

Savivaldybei priklauso tik Druskininkų miesto ribose esantys miškai, ir tai ne visi, dalis yra valdoma Urėdijos. Miesto miškai yra saugomi, plyni kirtimai juose negalimi, šie miškai yra priskirti II grupės rekreaciniams miškams, skirtiems poilsiui ir kraštovaizdžio natūralumui išsaugoti.

L. Urmanavičius: „Savivaldybės užsakymu yra parengtas Druskininkų savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo planas: numatoma išplėsti Druskininkų miesto ribas.“/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Kaip teigė Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, Savivaldybės užsakymu yra parengtas Druskininkų savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo planas, pagal kurį numatoma išplėsti Druskininkų miesto ribas. „Plane buvo tikslingai siekiama padidinti Druskininkų miesto teritorijos plotą, prijungiant dalį miškų, kuriems būtų taikytini griežtesni ūkinės veiklos apribojimai, kurie užtikrintų tokios teritorijos kaip kurortas didesnę apsaugą. Prijungiami miško plotai veiktų kaip kurorto apsaugos buferinė zona. Į plečiamų miškų plotus įtraukti tiek valstybinės reikšmės miškų plotai, tiek ir privatūs miškai, nes tai atitinka viešąjį interesą – nepriklausomai nuo miškų nuosavybės formos miškas pirmiausia yra nacionalinis turtas, kuris turi būti išsaugotas ateities kartoms, tenkindamas ekologines, ekonomines bei socialines visuomenės reikmes, o tai būtų paprasčiau daryti su miškais esančiais miesto teritorijoje“, – sakė L. Urmanavičius.

Į miesto teritoriją patekę miškai saugotų kraštovaizdžio stabilumą ir aplinkos kokybę. Prijungus miškus prie Druskininkų miesto teritorijos, būtų negalima miškų kirsti plynai. Naujai priskirti II miškų grupei numatoma apie 260 ha valstybinės reikšmės miškų ir apie 608 ha privačių miškų.

Vyriausybei tvirtinti teikiamas planas buvo atmestas, todėl akivaizdu, kad gali tapti per vėlu saugoti Druskininkus supančius miškus, kai atsakingos institucijos pagaliau apsispęs, kad išplėsti miesto ribas yra viešas interesas.

Šią vasarą Druskininkų savivaldybės vadovai inicijavo išvažiuojamąjį LR Seimo Aplinkos komiteto posėdį ir paprašė Seimo narių pagalbos, kad kuo greičiau būtų patvirtintas Druskininkų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo planas.