Sakartvelo jaunimui – geroji Lietuvos ir Lenkijos patirtis

Druskininkų jaunimo atstovai savo patirtimi dalijasi su kitų šalių kolegomis. Praėjusią savaitę Druskininkų savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius, Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos (NJRKA) valdybos narys Juozas Kazlauskas dalyvavo baigiamojoje projekto „Jaunimo politikos vystymosi palaikymas savivaldybių lygmeniu Sakartvele“ (Supporting the Development of Youth Policy on Municipal Level in Georgia) konferencijoje Batumyje, Sakartvele.

Konferencijoje dalyvavo NJRKA valdybos nariai: Rokiškio rajono jaunimo reikalų koordinatorius Gediminas Kriovė, Druskininkų jaunimo reikalų koordinatorius Juozas Kazlauskas, Birštono jaunimo reikalų koordinatorė Žaneta Židonienė, Alytaus miesto jaunimo reikalų koordinatorė Dalia Kavolynienė, Mažeikių rajono jaunimo reikalų koordinatorė Alvyda Purauskytė, Politikos tyrimų ir analizės instituto vadovas, projekto ekspertas Marius Ulozas ir projekto vadovė Viktorija Gaspariūnaitė/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Vykdantysis projekto partneris – Sakartvelo Respublikos švietimo, mokslo, kultūros ir sporto ministerija. Projekto tikslas – dalintis gerąja patirtimi jaunimo politikos įgyvendinimo srityje vietos lygmeniu bei parengti darbo su jaunimu gaires skirtas Gruzijos jaunimo darbuotojams.

Konferencijos metu buvo ne tik pristatyti projekto rezultatai, bet ir jaunimo politikos rekomendacijos Sakartvelo savivaldybėms. Projekto metu vykusiuose mokymuose projekto dalyviai analizavo įvairias jaunimo politikos praktikas, jaunimo darbuotojai ir jaunimo lyderiai dalyvavo pažintiniuose vizituose ir praktiniame darbo stebėjime (job shadowing days) Lietuvoje ir Lenkijoje. Buvo dalintasi geraisiais savo regiono jaunimo politikos pavyzdžiais, mokymų dalyviai simuliavo jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir veikimo procesus.

Projekto metu buvo ne tik tobulintos Sakartvelo jaunimo darbuotojų ir lyderių kompetencijos, bet ir, Lenkijos ir Lietuvos pavyzdžiu, Sakartvelo savivaldybėse sukurtos dvi struktūros, atstovaujančios jaunimo interesus ir skatinančios sprendimų priėmimą – jaunimo tarybos ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo platformos. Ekspertų komanda parengė darbo su jaunimu gaires, skirtas Sakartvelo savivaldybių jaunimo darbuotojams. Taip pat sukurta internetinė mokymosi platforma, kurioje talpinama visa su jaunimo darbuotojų darbu susijusi aktuali informacija. Tiek darbo su jaunimu gairės, tiek internetinė mokymosi platforma buvo parengtos atsižvelgiant į projekto partnerių šalių pasiūlymus ir rekomendacijas, gautas tarptautinių mokymų, pažintinio vizito ir praktinių darbo stebėjimų metu.

Konferencijoje sudarytų darbo grupių metu kalbėta ir apie vizitą Druskininkų jaunimo užimtumo centre (JUC), kuris jame apsilankiusiems Sakartvelo atstovams paliko didelį įspūdį – JUC buvo pateiktas kaip geriausias matytas jaunimo centro pavyzdys Europoje infrastruktūros ir darbuotojų profesionalumo atžvilgiu.