Emocinė vaikų gerovė – vienas Druskininkų savivaldybės švietimo politikos prioritetų

Naujus metus Druskininkų švietimo bendruomenė pradėjo renginiu „Druskininkai 2020: pozityvi mokymosi aplinka ir emocinė vaikų gerovė“, planuodama šiais metais emocinei vaikų gerovei skirti daugiau dėmesio.

Savivaldybės ugdymo įstaigų bei socialinių partnerių – Druskininkų savivaldybės, „Grand SPA Lietuva“, asociacijų Druskininkų klubas, „Padėkime vaikams“ ir Druskininkų stalo žaidimų klubas bei Druskininkų savivaldybės VSB ir JUC vadovai pasirašė susitarimą ir įsipareigojo remti ir skatinti ugdymo įstaigose įgyvendinti projektus, mokyklų bendruomenių narių bei socialinių partnerių iniciatyvas, kurie kuria pozityvią mokymosi aplinką bei ugdo mokinių socialinį emocinį intelektą/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotraukos

Kaip teigė renginyje dalyvavęs Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, jau seniai tapo aišku, kad mokyklos uždavinys šiandien yra ne tik suteikti mokiniams reikalingų akademinių žinių, bet ir paruošti juos savarankiškam suaugusiųjų gyvenimui, ugdant socialinius įgūdžius bei emocinį intelektą. Mero pavaduotojas pabrėžė, kad Druskininkų mokinių pasiekimai jau daug metų yra aukštesni nei kitų Lietuvos savivaldybių vidurkis ir padėkojo visiems mokytojams už nuoširdų darbą – inovatyvias, šiuolaikiškas pamokas, mokyklose jaučiamą gerą atmosferą, bendruomeniškumą.

Naujus metus Druskininkų švietimo bendruomenė pradėjo renginiu „Druskininkai 2020: pozityvi mokymosi aplinka ir emocinė vaikų gerovė“/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Statistika atskleidė socialinio emocinio ugdymo svarbą

Pristatydama iniciatyvą, Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown pasidžiaugė, kad 2020-uosius Seimas paskelbė Mokyklų bendruomenių ir vaikų emocinės gerovės metais. Tyrimų rezultatai atskleidžia liūdną statistiką – Lietuvoje kas ketvirtas vaikas vis dar patiria patyčias, o kas trečias – žemą emocinę gerovę (Lietuvos mokinių sveikatos ir gyvensenos tyrimas (HBSC), 2018). Lyginant Lietuvos vaikus su kitais Baltijos šalių vaikais, paaiškėja, kad Lietuvoje vaikai dažniau nei jų bendraamžiai Latvijoje ir Estijoje jaučiasi vieniši, pikti, liūdni ir prislėgti, kas penktas vaikas susiduria su neigiamais reiškiniais, bendraudamas su tėvais, arba prastai sutaria su bendraamžiais, o kas ketvirtas – neturi draugų ar pažįstamų, su kuriais galėtų leisti laisvalaikį (Lyginamasis vaikų gerovės Baltijos šalyse tyrimas, 2017).

Renginyje dalyvavusi Lietuvos socialinio ir emocinio ugdymo instituto direktorė dr. Daiva Šukytė pristatė programas ir ugdymo modelius, kuriuos įgyvendinant mokyklose, galima pasiekti užsibrėžtų tikslų. Lektorė taip pat akcentavo, kad socialinis emocinis ugdymas padeda pagerinti akademinius vaikų rezultatus ir sveikatą.

Siekiant kurti pozityvią aplinką ir vaikų emocinę gerovę, neužtenka tik mokyklos pastangų, geri rezultatai įmanomi tik tuomet, kai į vaikų ugdymą aktyviai įsitrauks ir atsakomybę prisiims šeima, mokinių tėvai, o iniciatyvos bus palaikomos ir socialinių partnerių.

Pasirašė susitarimą

Esminiu renginio momentu tapo visų Druskininkų savivaldybės ugdymo įstaigų bei socialinių partnerių – Druskininkų savivaldybės, UAB „Grand SPA Lietuva“  asociacijų Druskininkų klubas, „Padėkime vaikams“ ir Druskininkų stalo žaidimų klubas  bei Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir Druskininkų jaunimo užimtumo centro vadovų pasirašytas susitarimas, kuriuo įsipareigota remti ir skatinti ugdymo įstaigose  įgyvendinti projektus ir  mokyklų bendruomenių narių (mokytojų, mokinių ir jų tėvų) bei socialinių partnerių iniciatyvas, kuriant pozityvią mokymosi aplinką bei ugdant  mokinių socialinį emocinį intelektą.

Socialiniai partneriai – į pagalbą mokykloms

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais jau duoda konkrečių rezultatų, o, suvienijus jėgas, galima pasiekti dar daugiau. Galima pasidžiaugti, kad asociacijos „Padėkime vaikams“ parengta paraiška dėl vaikų dienos centro įstaigimo Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje buvo sėkminga ir centras bus finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Druskininkų savivaldybės. Šiuo metu yra parengtos paraiškos ir laukiama atsakymo dėl finansavimo dar dviem dideliems projektams: įrengiant lauko sportavimo ir žaidimų įrenginius Druskininkų ikimokyklinio ugdymo įstaigoms (pareiškėjas – Viečiūnų progimnazija) bei įrengiant kūrybines laboratorijas 4 Druskininkų mokyklose (Druskininkų „Atgimimo“, „Saulės“ ir Leipalingio bei Viečiūnų progimnazijose). Bendradarbiaujant su Druskininkų jaunimo užimtumo centru ir asociacija Druskininkų stalo žaidimų klubas, numatytas 4 jaukių ir patogių mokiniams erdvių įrengimas, robotikos, stalo žaidimų, vaizdo ir garso technika ir priemonės bei užsiėmimai, kita kūrybinė veikla (pareiškėjas – Savivaldybės administracija).

Asociacija Druskininkų klubas nuolat remia įvairius mokyklų renginius, ir praėjusių mokslo metų pabaigoje Druskininkų verslininkai finansavo net du mokomuosius seminarus – programos Junior achievement (jaunimo mokomųjų bendrovių steigimas) bei strateginio valdymo sesiją visų mokyklų bendruomenėms, kurią vedė doc. Dr. Nerijus Pačėsa, buvęs ISM universiteto rektorius, dabar privačios mokyklos „Erudito licėjus“ įkūrėjas ir vadovas.

Druskininkų jaunimo užimtumo centrui vykdant Druskininkų savivaldybės ir ES fondų finansuojamus projektus, 2020 m. mokyklos turės galimybę mokinių tėvams pasiūlyti labai pasiteisinusius lektoriaus V. Arvasevičiaus mokymus, o jaunimui ir toliau bus teikiama psichologinė pagalba, vykdant projektą „Be streso“.

Bendradarbiaujant su Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, 2020 m. planuojama finansuoti ir N. Marazienės mokymus mokyklų bendruomenėms.

Druskininkų  savivaldybės informacija