Druskininkai laimėjo net penkis tarptautinius projektus

Aktyviai ir efektyviai vykdomi tarptautiniai projektai Druskininkų bendruomenei duoda didžiulę naudą. Praėjusių metų paskutinėmis dienomis Druskininkai sulaukė gerų žinių – Jungtinis stebėsenos komitetas patvirtino net penkias 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos trečiojo kvietimą paraiškas.

Įgyvendinus Europos kaimynystės projektą, buvo atnaujintas Leipalingio dvaras/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Vieną projektą vykdys Druskininkų savivaldybė, du – Druskininkų ligoninė, po vieną M. K. Čiurlionio meno mokykla ir „Atgimimo“ mokykla.

Bandys išgelbėti kaštonus

Druskininkų savivaldybė kartu su partneriais iš Gardino vykdys projektą „Efektyvūs ekologiniai sprendimai abipus sienos“. Pastaraisiais metais didžiulę žalą kaštonams ne tik Druskininkuose, Gardine, bet visame pasienio regione bei dar platesnėje teritorijoje daro išplitęs kenkėjas – kaštoninė keršoji kandelė. Druskininkų miesto viešosiose erdvėse auga apie 400 kaštonų, o Gardine – apie 2000, kurie yra pažeisti šio kenkėjo.

Kaip teigė Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Rudienė, bendradarbiaujant Lietuvos ir Baltarusijos vietos valdžios įstaigoms, bus siekiama rasti efektyviausią aplinkai nekenksmingą būdą, kaip kovoti su šios invazinės rūšies kenkėjo sukeltais padariniais.

„Įgyvendinant projektą, bus pasitelkti du metodai – mechaninis (lapų surinkimas ir kompostavimas/ utilizavimas) ir biologinis (feromoninių gaudyklių panaudojimas), bus atliekama kaštonų būklės stebėsena ir, atsižvelgiant į rezultatus, parengta bendra metodika, kaip sunaikinti kaštonų ligos sukėlėją, pagerinti jų būklę, juos išsaugoti bei apsaugoti aplinką nuo tolimesnio kenkėjo plitimo“, – teigė J. Rudienė.

Įgyvendinus projektą, bus ne tik pagerini vietos institucijų gebėjimai kovoti su invazine rūšimi ir išsaugoti kaštonus, bet ir užtikrintas jų techninis pajėgumas, kadangi bus įsigytos modernios lapų surinkimo ir valymo mašinos su šepečių ir siurbimo sistemomis bei visa reikalinga įranga, kuri leis visą vegetacijos periodą šalinti ir naikinti nukritusius lapus. Simboliškai Druskininkuose bus pasodinta 30, o Gardine – 80 kaštonų.

Planuojama bendra projekto vertė – 890 700 Eur, Druskininkų savivaldybei tenkanti dalis projekte – 522 148 Eur, Gardinui – 368 552 Eur.

Ligoninėje – net du projektai

Kartu su partneriais Baltarusijoje ir Latvijoje Druskininkų ligoninė vykdys Sveikos gyvensenos, socialinės ir medicininės reabilitacijos skatinimo programą, skirtą pagyvenusių žmonių gyvenimo kokybei skatinti projekto partnerių regionuose.

Kaip teigė Druskininkų ligoninės direktorė Evelina Raulušaitienė, sveikos gyvensenos, socialinės ir medicininės reabilitacijos skatinimo programos, skirtos vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybei partnerių regionuose gerinti. Ši programa – 65 metų ir vyresnio amžiaus žmonėms, jos tikslas – skatinti socialinės ir medicininės reabilitacijos paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sveiką gyvenimo būdą ir kitas socializacines programas socialinių paslaugų naudotojams Gardino (Baltarusija), Druskininkų ir Žiemgalos (Latvija) regionuose. Projektu siekiama paveikti trumpą gyvenimo trukmę, kuri partnerių regionuose yra pastebimai trumpesnė, lyginant su Europos sąjungos vidurkiu.

„Trumpa gyvenimo trukmė susijusi su socialine įtrauktimi, nesveiku gyvenimo būdu, aukštu pagyvenusių žmonių širdies ir kraujagyslių ligų lygiu. Gerinant vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybę, bus skatinami kompleksiniai sprendimai, galimybė naudotis šiuolaikinėmis sveikos gyvensenos ir reabilitacijos metodikomis, socialinės įtraukties priemonės, kaip socialinės ir medicininės reabilitacijos paslaugų dalis, atitinkančios pagyvenusių žmonių vertybes ir pomėgius“, – sakė E.Raulušaitienė.

Kartu su partneriais Gardine Druskininkų ligoninė vykdys dar vieną projektą – „Pasienio regiono „Parent+“ sistemos sukūrimas“. Projekte numatyta įsteigti aktyvų konsultavimo, informacijos centrą, skirtą mokant jaunus tėvus, derinant modernią diagnostikos įrangą su šiuolaikiška IT sistema /platforma, pasiruošti sveiko kūdikio gimimui.

„Projekto tikslas – mokyti jaunus tėvus, kuriant aktyvią sistemą ir sąlygas didesniam sveikų kūdikių gimimų skaičiui ir reprodukcijos nuostolių sumažinimui pasienio regione“, – sakė E.Raulušaitienė.

Projekto metu ketinama įsteigti konsultavimo ir informacijos centrus Gardine ir Druskininkų ligoninėje su reikalinga apžiūros medicinine diagnostine įranga ir specialia šiuolaikiška IT sistema/platforma/ ir metodine sistema „Parent +“, kuri paruoš būsimus tėvus sveiko kūdikio gimimui.

Saugos pasienio kultūros paveldą

Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla kartu su partneriais – Gardino (Baltarusija) vaikų dailės ir Gardino Antonijaus Tyzenhauso vaikų meno mokyklomis, Leipalingio mokykla ir kraštotyros muziejumi, Valstybiniu literatūros ir regioninės istorijos muziejumi Gudeviči (Baltarusija), Masty (Baltarusija) administracija, Gardino administracija vykdys projektą „Mobilieji menai kaip sąveikos pagrindas plėtojant ir saugant pasienio regionų kultūros paveldą“.

Kaip teigė mokyklos direktorė Ona Olšauskienė, įgyvendinus šį projektą, įvairesnė taps kultūrinė, edukacinė, švietėjiška veikla, sprendžiant mokinių mokymosi motyvacijos, mokytojų profesinių kompetencijų, bendradarbiavimo su socialiniais partneriais, ugdymo aplinkos tobulinimo, materialinės bazės gerinimo klausimus.

Bendra šio projekto (su partneriais) vertė – 800 000 eurų.

Atnaujins aikštyną

„Atgimimo“ mokykla dalyvauja iš dalies ES lėšomis finansuojamame projekte (90 proc. ES lėšos, 10 proc. – partnerių), dalyvaujant Europos kaimynystės priemonių Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programoje „Sveikatinimo ir sveiko gyvenimo būdo galimybių stiprinimas renovuojant sporto ir laisvalaikio įrangą bei saugus jų naudojimas bendradarbiaujant su kaimyninėmis mokyklomis“. Bendra projekto suma – 568 364 Eur.

„Dalyvaudami šiame projekte, numatėme, jog per 2020-2021m. bus įrengtas modernus žaidimų kompleksas 6-10 m. amžiaus vaikams abiejose mokyklos pastato pusėse: universali sporto žaidimų aikštelė, kliūčių ruožas, alpinizmo sienelė, stalo žaidimai, švytuoklinės ir balansinės sūpynės, atskiri vaikų žaidimų įrenginiai, suoliukai, segmentinė tvora, karstyklės. Numatytos žaliosios vejos, galimybė žaisti ne tik krepšinį, futbolą, kvadratą, tinklinį, bet ir badmintoną, lauko tenisą ir kt. žaidimus“, – pasakojo „Atgimimo“ mokyklos direktorė Danutė Časienė.

Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras

„Turime pasidžiaugti, jog Druskininkai laimėjo net penkis iš aštuonių Alytaus apskričiai skirtų projektų, vykdomų kartu su partneriais iš Baltarusijos ir Latvijos. Laimėti projektus nėra lengva, nes konkurencija – labai didelė. Tačiau mums tai pavyksta jau ne vienerius metus. Tai rodo mūsų sugebėjimą tinkamai parengti projektus ir gerai juos įgyvendinti. Europos kaimynystės projektus mes vykdome jau dešimt metų. Galiu drąsiai pasakyti, jog jie labai naudingi Druskininkų bendruomenei. Pagal šiuos projektus mes atnaujinome Leipalingio dvarą, sutvarkėme Nemuno krantinę, įsigijome atraktyvų traukinuką. Šie nauji penki projektai suteiks galimybę pagerinti Druskininkų bendruomenės gyvenimo kokybę pačiose įvairiausiose srityse – pradedant nuo ekologijos, sveikos gyvensenos, geresnio fizinio aktyvumo iki kultūrinės edukacijos ir kultūros paveldo“. 

Druskininkų  savivaldybės informacija