Druskininkų savivaldybės administracijai reikalingi du Ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausieji specialistai

Darbo užmokestis:
nuo 1570,00 Eur (neatskaičius mokesčių),
pareiginė algos pastoviosios dalies koeficientas
– ne mažesnis kaip 8,5. Konkretus darbo
užmokestis siūlomas, atsižvelgiant į darbo patirtį
ir kompetenciją.


Darbuotojui keliami reikalavimai:
turėti studijų krypties – statybos inžinerija – ne
žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su
bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą
išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su
profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam
prilygintu išsilavinimu.


Darbuotojui keliami reikalavimai:
turėti inžinerijos mokslų studijų krypties ne
žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su
bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą
išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su
profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam
prilygintu išsilavinimu.


Išsamesnė informacija
www.druskininkusavivaldybe/karjera