Darbą pradėjo naujos kadencijos Savivaldybės tarybos komitetai ir komisijos

Šios kadencijos Druskininkų savivaldybės taryboje dabartinės Tarybos daugumoje yra 16 narių, priklausančių frakcijai „Už Druskininkus“. Savivaldybės taryboje yra dvi opozicinės frakcijos: „Nuosaiki opozicija“ ir „Tėvynės sąjungos ir Liberalų sąjūdžio“ frakcija.

Pastarajame Druskininkų savivaldybės Tarybos posėdyje sudaryti Druskininkų savivaldybės tarybos Finansų, Ūkio ir kurorto plėtros, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetai bei vienas iš svarbiausių Tarybos darbe – Kontrolės komitetas, taip pat Druskininkų savivaldybės Antikorupcijos bei Etikos komisijos, patvirtinti visų minėtų komitetų bei komisijų pirmininkai.

Finansų komiteto pirmininke išrinkta Inga Šinkonienė, pirmininko pavaduotoju – Artūras Skausmenis; Ūkio ir kurorto plėtros komiteto pirmininku – Modestas Vitkauskas, pirmininko pavaduotoju – Simonas Kazakevičius; Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininku – Linas Urmanavičius, pirmininko pavaduotoju – Benjaminas Čepas; Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininku – Algis Bolys, pirmininko pavaduotoju – Jevgrafijus Samuchovas; Kontrolės komiteto pirmininku – Donatas Mizaras, pirmininko pavaduotoju – Linas Urmanavičius.

Plačiau apie visų Druskininkų savivaldybės tarybos komitetų darbą – kitame savaitraščio „Mano Druskininkai“ numeryje, o šįkart savo mintimis apie jiems patikėtas pareigas ir balandžio 29 d. sušauktą Tarybos posėdį dalijasi Kontrolės komiteto pirmininkas D. Mizaras, Etikos komisijos pirmininkas Vidas Stašinskas ir Druskininkų savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininkė Valė Šmitienė.


Kontrolės komiteto pirmininkas D. Mizaras: „Tarp mūsų prioritetų nėra skundų rašymo, nuolatinių kaltinimų ar priešpriešos daugumai.“/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

D. Mizaras, Kontrolės komiteto pirmininkas: „Džiaugiuosi frakcijos „Nuosaiki opozicija“ kolegų, Savivaldybės tarybos narių pasitikėjimu bei palaikymu. Tapimą Kontrolės komiteto pirmininku vertinu kaip didelę atsakomybę prieš Druskininkų žmones ir visą bendruomenę. Komitetui pavesta vertinti Savivaldybės lėšų, turto panaudojimo efektyvumą, teisėtumą, tikslingumą, kontroliuoti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklą. Komitetas taip pat nagrinėja ir iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą. Artimiausiu metu su kolegomis paruošime Komiteto veiklos programą ir, Tarybai pritarus, imsime ją vykdyti. Opozicinė frakcija „Nuosaiki opozicija“ dirbs konstruktyviai, teiks siūlymus ir sieks priimti kuo daugiau Druskininkų žmonėms naudingų sprendimų.

Tarp mūsų prioritetų nėra skundų rašymo, nuolatinių kaltinimų ar priešpriešos daugumai. Dar nežinau, kokios veiklos kryptys ir prioritetai šios kadencijos tarybos darbe bus opozicinės „Tėvynės sąjungos ir liberalų“ frakcijos. Posėdžio metu pakvietėme juos konstruktyviai bendradarbiauti, siūlėme palaikyti Tarybos siūlomas opozicijos narių kandidatūras į Kontrolės komiteto, Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkus. Gaila, bet mano vadovaujamos frakcijos nariai šiems siūlymams kitos opozicinės frakcijos palaikymo nesulaukė – tik aštrios kritikos, kad viską „teatralizuojame“, neva tai nedemokratiškai elgiamės ir panašiai. Tad, panašu, dar 4 metus iš Tarybos „tikrąja ir vienintele“ opozicija besivadinančių asmenų kažko konstruktyvaus ir darbingo laukti neverta.“


Etikos komisijos pirmininkas V. Stašinskas: „Politikoje etika yra itin svarbi – juk ją galima laikyti ir vienu iš politinio darbo efektyvumo matų.“/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

V. Stašinskas, Etikos komisijos pirmininkas: „Nors į rinkimus ėjau su judėjimu „Už Druskininkus kartu su R. Malinausku“, jokiai partijai ar judėjimui nepriklausau. Esu sukaupęs solidžią politinę patirtį ankstesnėse Savivaldybės tarybose. Nors palaikau gerus, abipuse pagarba pagrįstus santykius su daugeliu Taryboje dirbančių narių, su p. Donatu Mizaru radome bendrą požiūrį daugeliu klausimų, todėl nutarėme formuoti opozicinę frakciją  „Nuosaiki opozicija“.

Manau, kad dirbdamas opozicijoje, būsiu kur kas naudingesnis ir efektyvesnis, o mano siūlomi alternatyvūs sprendimų projektai skatins gilesnį ir išsamesnį keliamų klausimų nagrinėjimą bei Druskininkų miestui geriausio sprendimo paieškas.

Jaučiu atsakomybę už man patikėtą sritį. Politikoje etika yra itin svarbi – politikai, naudodamiesi žmonių deleguotomis teisėmis ir privilegijomis, neturėtų pamiršti etikos principų, todėl Etikos komisijos pareiga bus šiuos principus visiems priminti ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi.

„Tėvynės sąjungos ir Liberalų sąjūdžio frakcijos“ atstovai atsisakė mūsų pasiūlymo prisijungti prie bendro darbo, piktinosi ir net pasišalino iš posėdžio. Kaip tai vertinti? Manau, tai parodo jų, kaip politikų, „profesionalumo“ lygį. Nesuprantu ir kitų šios frakcijos atstovų veiksmų, kai jie demonstratyviai išeina, priesaiką duodant būsimajam Savivaldybės merui; arba per iškilmingą priesaikos ceremoniją vienas iš liberalų atstovų kažkodėl atsisėda, kai Tarybos nario priesaiką duoda Aivaras Kadziauskas. Apgailestauju, kad tokiais demaršais stengiamasi teatralizuoti Tarybos darbą.“


Antikorupcijos komisijos pirmininkė V. Šmitienė: „Komisijos priimti sprendimai turės būti teisingi ir atsakingi.“/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

V. Šmitienė, Antikorupcijos komisijos pirmininkė: „Man nauja veikla pirmiausia reiškia atsakomybę ir pasitikėjimą manimi. Kiekvienoje gyvenimo srityje dėl galimų korupcijos apraiškų kyla skandalų ir nesusipratimų. Todėl Komisijos priimti sprendimai turės būti teisingi ir atsakingi. Kiekvienas politikas pirmiausia yra žmogus ir turi būti atsakingas pats prieš save. Šiuo principu ir vadovausiuosi. Dalyvauti frakcijos „Nuosaiki opozicija“ darbe nusprendžiau todėl, kad gyvenu demokratinėje šalyje ir turiu teisę rinktis. Su kolegomis Vidu Stašinsku ir Donatu Mizaru, Vytautu Dabruku ir Jūrate Burokiene radome bendrą kalbą, o darbui opozicijoje mus suvienijo naujos idėjos ir būdai joms realizuoti. Visi neturėtume pamiršti, kad atėjome dirbti, teisingai ir gerai atstovauti miesto gyventojų interesams.“


Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje O. Balevičiūtė: „Viliuosi, kad Druskininkų savivaldybėje sudaryti komitetai ir komisijos, numatyti pagal Vietos savivaldos įstatymą ir dėl kurių apsisprendė Taryba, dirbs produktyviai ir prasmingai.“/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

Tarybos posėdyje dalyvavusi Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje Ona Balevičiūtė viliasi, kad Druskininkų savivaldybėje sudaryti komitetai ir komisijos, numatyti pagal Vietos savivaldos įstatymą ir dėl kurių apsisprendė Taryba, dirbs produktyviai ir prasmingai. Ji pasidžiaugė, kadnaujoje Druskininkų savivaldybės taryboje šią kadenciją dirbs daug patyrusių, savo darbą išmanančių, aktyvių ir pilietiškų tarybos narių: „Manau, kad naujoji taryba kartu su kvalifikuotais, energingais ir veržliais Savivaldybės administracijos vadovais ir specialistais gebės ir toliau sėkmingai telkti visą Druskininkų savivaldybės bendruomenę naujiems projektams, kurorto plėtrai. Linkiu visiems darnios veiklos, sutarimo, gražių, inovatyvių idėjų ir sėkmingo jų įgyvendinimo. Tik kruopštus ir atkaklus darbas, jautrus požiūris į kasdienes žmonių gyvenimo problemas ir kartu perspektyvos matymas davė ir, manau, ateityje duos tokius rezultatus, kuriais ir toliau galės džiaugtis druskininkiečiai bei kurorto svečiai.“

Parengė „Mano Druskininkai“ redakcija