Labdaros akcija „Po angelo sparnu“ vėl subūrė geros valios Druskininkų bendruomenę

„Jeigu vienas žmogus trims žmonėms padarytų gerus darbus, tie trys – dar trims žmonėms, šie – dar trims… Įsivaizduojate, kokia gėrio banga nuvilnytų per pasaulį?“ – pradėdama tradicinį Druskininkų LIONS moterų klubo labdaros vakarą „Po angelo sparnu“, į susirinkusius svečius kreipėsi šio klubo prezidentė Ilona Juozaponienė.

Praėjusį penktadienį „Grand SPA Lietuva“ konferencijų salė „Nemunas“ buvo sušildyta nuoširdžiomis šypsenomis ir jautriomis druskininkiečių širdimis. Neabejingi kitų skausmui žmonės susirinko į tradicinį labdaros vakarą, kurio pagrindinis tikslas – atkreipti dėmesį į žmogaus gebėjimą dalytis gerumu su mūsų savivaldybės sunkiai sergančiais vaikais.

Druskininkų LIONS moterų klubo narės: „Tik būdami kartu ir jausdami žmogišką pagalbos ranką, galime pakeisti sunkiai sergančių vaikų gyvenimą, pripildyti jį šviesos, įvairių spalvų, įgyvendinti mažas vaikų svajones“ / Roberto Kisieliaus nuotrauka

Į renginį gausiai susirinko druskininkiečiai, atvyko Lietuvos LIONS klubų asociacijos valdybos atstovai: II-asis vicegubernatorius Henrikas lvanauskas, 2O22 m. buvusi Lietuvos LIONS klubų gubernatorė, Vilniaus zonos vadovė Jolanta Gulbinienė, Alytaus Dzūkijos LIONS, Alytaus, Marijampolės LIONS moterų klubų atstovės, Druskininkų Rotary ir Rotary klubo „Sūrutis“, Kauno M. K. Čiurlionio LIONS atstovai. Renginio dalyviai, pirkdami bilietą, parėmė sunkiai sergančius mažuosius druskininkiečius: surinktos lėšos bus skirtos jų gydymui.

Parama – nuolatinė

„Tik būdami kartu ir jausdami žmogišką pagalbos ranką, galime pakeisti sunkiai sergančių vaikų gyvenimą, pripildyti jį šviesos, įvairių spalvų, įgyvendinti mažas vaikų svajones. Šių metų labdaros renginio metu Jūsų paaukotos lėšos padės Laurai, Benui, Pijui, Kristupui, Danieliui ir Vaidai.

Jautriai ir iš visos širdies dar kartą Druskininkų LIONS moterų klubo vardu dėkojame visiems ir kiekvienam – už paramą, meilę ir jautrumą“, – vakaro metu kalbėjo Druskininkų LIONS moterų klubo prezidentė I. Juozaponienė.

Druskininkų LIONS moterų klubas nuolat remia regėjimo ir klausos negalią turinčius vaikus bei jaunuolius. Druskininkų aklųjų ir silpnaregių skyriui nupirkti klausos aparatai, priemonės, atpažįstančios kliūtį erdvėje, kompiuteris, keli šimtai akinukų vaikams iš nepasiturinčių šeimų.

Klubas remia sunkiai sergančius vaikus bei šeimas, auginančias nepilnamečius vaikus, kuriems reikalinga pagalba. O jos kartais prašoma ir labai konkrečiais daiktais – vaikams reikia baldų, buitinės įrangos.

Druskininkų LIONS moterų klubas per keletą metų, rengdamas akinukų akciją, akiniais aprūpino kelis šimtus vaikų. Taip pat padovanotos moters higienos priemonės Druskininkų mokyklų mergaitėms.

Susisiekta su visais pagalbos reikalingų vaikučių artimaisiais, jie aplankyti. Liūdna, bet sergančių vaikų skaičius, nemažėja.

Paramos vakaro „Po angelo sparnu“ metu Druskininkų LIONS moterų klubo narė ir renginio vedėja Alma Matulevičienė pasakojo, kad klubo moterys nuolat lanko vaikų dienos centrus, domisi jų poreikiais ir, pagal galimybes, suteikia reikalingą paramą.

„Karas Ukrainoje pakoregavo mūsų veiklos kryptis. Karo pradžioje Druskininkų rotariečiai organizavo konkrečią ir labai reikalingą pagalbą konkrečiam gavėjui – vienam Ukrainos Rotary klubui. O Druskininkų LIONS moterų klubas taip gana svariai prisidėjo finansiškai. Taip pat aprūpinome Ukrainos karo pabėgėlius – moksleivius – mokykliniais reikmenimis. Tą pačią vasarą organizavome stovyklą iš Ukrainos atvykusiems vaikams. Ji kartu organizuota ir vietiniams moksleiviams, kad atvykusiems jauniesiems ukrainiečiams būtų lengviau integruotis į naują gyvenimą – juk jų čia laukė kiti namai, kiti draugai, kita mokykla“, – pasakojo A. Matulevičienė.

Tarptautinė LIONS klubų asociacija rengia taikos plakato konkursus vaikams, skelbdama vis kitą šūkį. Druskininkų LIONS moterų klubas kasmet organizuoja šiuos konkursus mūsų mieste, o geriausi darbai siunčiami į Seimą, ten atrenkami šalies laureatai. Ir druskininkiečiams visai neblogai sekasi!

Gabiausiems druskininkiečiams – „Jaunųjų talentų“ stipendija

2013 metais Druskininkų LIONS moterų klubas įsteigė Jaunųjų talentų stipendiją, kurios tikslas – ugdyti aktyvius, kūrybingus mokinius, pagerinti jų sąlygas mokytis ir atskleisti savo galimybes pasirinktoje meno srityje (muzika, dailė, šokis, fotografija, literatūra ir kita) bei galinčius garsinti Druskininkų miesto vardą šalyje ir už jos ribų.

Svarstant kandidatus, prioritetai teikiami labiau tuo metu materialios paramos stokojantiems gabiems mokiniams.

Už kūrybinius muzikos, dailės, literatūros pasiekimus jau apdovanota 13-ka jaunuolių. „Džiaugiamės ir didžiuojamės šių jaunųjų druskininkiečių pasiekimais“, – viena kitai antrino Druskininkų LIONS klubo narės.

O penktadienį organizuotame renginyje dalyvavo ir virtuoziškai tris valsus fortepijonu paskambino bei publikos ovacijų sulaukė 2022 m. Druskininkų LIONS klubo stipendininkas, buvęs Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos auklėtinis, dabar – Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos klasikinės fortepijono klasės mokinys Augustas Navickas. Renginio svečiams pristatyta ir 2023 m stipendininkė, Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos auklėtinė Leonora Viltė Pacukonytė, kurios piešinys „Čiurlionio angelas“ tapo respublikinio konkurso „Čiurlionio pasaka“ laureatu. Druskininkų LIONS klubo moterys sakė, kad rėmėjų dėka Augustui ir Viltei galėjo skirti stipendiją. O renginio metu buvo pristatyta švelniais potėpiais išsiskirianti L. V. Pacukonytės dailės darbų paroda. „Viltė ir Augustas 2022 bei 2023 metais buvo atrinkti ir apdovanoti mūsų klubo stipendija „Talentingasis moksleivis“. Didžiuojamės jų pasiekimais ir nuoširdžiai dėkojame prisidėjus prie šio kilnaus renginio“, – sakė Druskininkų LIONS klubo atstovės.

Labdaros renginiui jaukumo suteikė šypsena bei romantika spinduliuojantys Indrės Launikonytės ir Vlado Kovaliovo balsai.

Labdaros vakaro „Po angelo sparnu“ akimirkas užfiksavo Robertas Kisielius

Dėkingos rėmėjams

Druskininkų LIONS klubas džiaugiasi klubo rėmėjais. Dauguma iš jų, kaip ir tie, kurie atvyko į renginį, klubą remia nuolat.

Klubą jau ne pirmą kartą svariai parėmė Aurimas Bieliauskas, Dovilė ir Artūras Saldos, Vincas Volungevičius, „Grand SPA Lietuva“, UAB „Draugystės sanatorija“ Druskininkų Rotary klubas, UAB „Keturi kampai“, AB „Eglės sanatorija“, UAB „Maniga“, UAB „Transeta“, UAB Malonės turtas , UAB „Tobis“, UAB „Biurui plius“ ,UAB „Drusta“ ir UAB „ Minolga“.

„Reikia saugoti brangiausią širdies turtą – gerumą“, – sakė Druskininkų LIONS moterų klubo narės, dėkodamos pilnutėlėje „Grand SPA Lietuva“ konferencijų salėje „Nemunas“ klubo organizuoto labdaros renginio „Po angelo sparnu“ dalyviams, pripildžiusiems salę dvasinės šilumos, širdies gerumo, atjautos, pagalbos ir nuoširdumo: „Ir mes pačios, klubo narės, džiaugiamės, kad prieš ėmęsi labdaringos veiklos pagal svarbiausią tarptautinio LIONS judėjimo šūkį „Mes tarnaujam!“, nepavargome, neišsisėmėme, nepamiršome savo idealų“.

Prancūzų rašytoja Žorž Sand yra sakiusi: „Išmok atiduoti be dvejonių, prarasti be liūdesio, imti be godulio“. O Druskininkų LIONS moterų klubo narės tiki, kad gerumas yra amžinas. Joms svarbi pagalba sergančiam ar artimųjų netekusiam vaikui, rūpestis regėjimo negalią turinčiaisiais, priežiūra, kad parama būtu suteikta laiku ir padėtų šeimoms, dėmesys, lankymas, netikėtų negandų įveikimas, viltis ir pasitikėjimas.

Tarptautinė LIONS klubų asociacija apdovanojo Druskininkų LIONS moterų klubą už aktyvią klubo veiklą ir plėtrą. Lietuvoje veikia 36 klubai, ir tik 10 iš jų gavo tokius apdovanojimus.

Parengė Laima Rekevičienė